Personeelsnet

Werkgevers willen minder onzekerheid door akkoord over werk en inkomen

Nu de economische groei iets afvlakt moet Nederland meer investeren. Er moet een Balansakkoord komen waarin afspraken staan hoe we omgaan met nieuwe technologie en nieuwe concurrentie, met werkzekerheid en loonkosten, inkomens en lasten en met kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt. Dat stelt werkgeversorganisatie VNO-NCW.

In het Balansakkoord moet ook de maatschappelijke rol van bedrijven aan de orde komen en wat er voor nodig is om werkgelegenheid te blijven creëren. Zo’n nieuw sociaal contract moet Nederland perspectief geven op een sterke economie met welvaart voor iedereen op een rechtvaardige basis.

Niet collectief gaan somberen
De werkgeversorganisatie hoopt op verstandig economisch en sociaal beleid van het kabinet nu uit ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de economische groei in 2020 gaat afvlakken.

“We moeten niet collectief gaan somberen over de afzwakking van de economische groei, maar investeren in de versterking van de verdienkracht van Nederland,” stelt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. “We gaan nog steeds omhoog, alleen minder steil”, aldus De Boer. De voorzitter wijst erop dat in 2020 een contractloonstijging richting 3 procent te verwachten valt, meer dan de 2,5 procent die het CPB verwacht.

Toekomstfonds en Balansakkoord
De werkgeversvoorzitter spoort het kabinet aan om de aangekondigde lastenverlichtingen door te voeren zodat burgers meer overhouden van hun brutoloon. Daarnaast moet het kabinet een ‘toekomstfonds’ instellen voor duurzame investeringen in infrastructuur, woningbouw en nieuwe technologie.

Ook wil De Boer met de andere sociale partners en het kabinet in gesprek over een Balansakkoord dat de economie krachtig houdt en burgers daar op een ‘faire’ manier van laat profiteren. Dat moet antwoorden geven op de onzekerheid die veel mensen - vooral in de middengroepen - hebben over werk, inkomen, de toekomst van hun kinderen én de rol van bedrijven in de samenleving.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?