Personeelsnet

Werkgevers willen dure cao-afspraken schrappen omdat die herstel bemoeilijken

Veel bedrijven hebben het moeilijk door de coronacrisis. Om te overleven moeten ze op hun uitgaven letten. Daarom willen werkgevers nu ook beknibbelen op de personeelskosten. Ze willen cao’s openbreken en afzien van eerder gemaakte afspraken, bijvoorbeeld over loonsverhoging. Ook afspraken over roosters, reistijden en reiskosten bij thuiswerken moeten op de helling.

'Andere tijden, andere oplossingen', vinden werkgeversorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN. Ze komen met aanbevelingen voor werkgevers die de komende tijd nog cao-afspraken moeten maken. En die vallen voor werknemers een stuk minder gunstig uit.

Maximale werkgelegenheid
Werkgevers willen van de dure cao-afspraken af, omdat bedrijven daarmee gezond kunnen blijven en dus ook maximale werkgelegenheid aan werknemers kunnen bieden. Ze vinden dat vakbonden mee moeten werken om eerder gemaakte cao-afspraken te schrappen, als die herstel van de coronacrisis in de weg staan.

Dat kan betekenen dat eerder toegezegde loonsverhogingen niet doorgaan. Ook afspraken rond bijvoorbeeld roosters, reistijden en reiskosten bij thuiswerken moeten kritisch worden bekeken als dat nodig is, vinden de werkgevers.

Nieuwe werkelijkheid
Volgens de werkgeversorganisaties is er nu sprake van een ‘nieuwe werkelijkheid’ en moeten de arbeidsvoorwaarden van bedrijven en bedrijfstakken daaraan worden getoetst. Want sommige sectoren draaien voorlopig nog op halve kracht, terwijl in andere sectoren ‘de klap van de corona-maatregelen nog zal komen’.

Bedrijven zullen gaan bezuinigen door de economische onzekerheid van de komende tijd. Bovendien hebben veel werkgevers al ingeteerd op hun reserves. Ook bij nieuw af te sluiten cao’s is het daarom verstandig vaste loonstijgingen te beperken. Waar wel loonruimte lijkt te bestaan, is het verstandig voorwaardelijke en resultaatafhankelijke afspraken te maken, zodat loonkosten beter meebewegen met de economie.

Wel investeren in werk
De werkgevers willen wel ‘blijven investeren in werkenden’. Ze willen niet alleen over kosten en lonen praten, maar ook over investeringsdoelen om bedrijven sterk te houden. Verder zoeken ze draagvlak bij vakbonden en ondernemingsraden om uit te leggen waarom ze in de arbeidsvoorwaarden willen ingrijpen. Toekomstige cao’s moeten bovendien wendbaarder worden en het herstel niet in de weg staan, aldus de werkgeversverenigingen.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?