Werkgevers verscherpen thuiswerkbeleid: leg afspraken vooral vast

Werkgevers trekken de teugels aan als het gaat om thuiswerken. Ze willen hun personeel vaker op kantoor zien, terwijl de medewerkers het liefst hybride willen werken. Een initiatiefwet die het recht geeft om thuiswerken aan te vragen, is door de huidige Eerste Kamer onlangs afgeschoten. Werknemers kunnen hun eigen werkplek niet afdwingen. Toch is het aan te bevelen om samen met de werknemer afspraken te maken over hybride werken, adviseert arbeidsjurist Pascal Besselink.

Pascal Besselink is Advocaat Arbeidsrecht bij Das

Werkgever sceptischer over thuiswerken
Een recent onderzoek van CNV onder 1.100 leden die thuis kunnen werken, toont aan dat bijna 1 op de 3 thuiswerkers minder vrijheid heeft om thuis te werken dan twee jaar geleden. Daarnaast merkt ruim een kwart dat hun werkgevers sceptischer zijn geworden ten opzichte van thuiswerken.

“Dat is een gemiste kans. De arbeidsmarkt is krap, het ziekteverzuim is hoog. Thuiswerken is een quick win om werknemers tevreden en productief te houden,” stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter. Overigens vraagt maar 5 procent van de werkgevers hun werknemers om volledig op het werk aanwezig te zijn.

Werknemers zien vooral voordelen
Werknemers zien juist voordelen in thuiswerken. Uit het onderzoek blijkt dat 86% van de thuiswerkers vindt dat hybride werken bijdraagt aan een betere werk-privébalans, 73% ervaart minder werkstress, en 74% zegt dat het hun gezondheid ten goede komt.

Bovendien geeft 58% aan thuis productiever te zijn dan op kantoor, en 1 op de 3 vindt zichzelf thuis creatiever. Slechts 11% van de respondenten voelt zich thuis minder creatief dan op kantoor.

Werkgever moet aanvraag thuiswerken wel overwegen
“Werknemers kunnen hun eigen werkplek niet afdwingen,” aldus arbeidsjurist Pascal Besselink, “maar ze kunnen op grond van de Wet flexibel werken bij de werkgever wel een verzoek indienen om de arbeidsplaats te wijzigen.” De werkgever overweegt vervolgens het verzoek en overlegt met de werknemer indien hij het verzoek afwijst.

Er hoeven geen zwaarwegende belangen te zijn voor afwijzing, maar de werkgever moet het wel overleggen. Het is niet meer dan “ a right to ask ” voor de werknemer en “ a duty to consider ” voor de werkgever.

Advies: afspraken met medewerker op papier zetten
Werkgevers mogen hun personeel dus vragen om volledig terug te komen naar kantoor of de werkvloer. Werknemers kunnen dat niet zomaar weigeren. “Anders is er sprake van werkweigering”, licht Besslink toe. “In de praktijk zal een verschil van mening niet vaak leiden tot ontslag. Veruit de meeste werkgevers en werknemers komen er onderling wel uit.” Wel adviseert de arbeidsjurist om afspraken over thuiswerken en hybride werken vast te leggen.

“Overleg en begrip voor elkaars standpunt is de basis. Kijk naar wat praktisch nodig is om de werknemer op een veilige manier zijn werk te laten doen. Maar kijk ook wat nodig is voor de werkgever om efficiënter te kunnen werken. Maak vooral duidelijke afspraken met elkaar en kijk naar de mogelijkheden. Leg die afspraken vast in een document, zodat je daar altijd op terug kunt vallen.”

HYBRIDE WERKEN VOOR HR: Leg afspraken vast met deze handige modellen

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?