Personeelsnet

Werkgevers: ondanks WWZ toch meer flexibel personeel in 2015

Hoewel de Wet werk en zekerheid in 2015 meer rechten geeft aan flexwerkers en ze eerder in vaste dienst kunnen komen, verwachten Nederlandse werkgevers dat flexibilisering van hun personeelsbestand volgend jaar gewoon zal doorzetten.

Dit blijkt uit een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder haar achterban. Aan het onderzoek namen 146 ondernemingen deel, groot en klein, verspreid over alle sectoren van de economie en in alle provincies. AWVN adviseert werkgevers bij het ontwikkelen en uitvoeren van de HR-strategie, onder meer op het vlak van arbeidsvoorwaarden, pensioenen en arbeidsrecht.

Volgens de werkgeversvereniging bevestigt het onderzoek dat de flexibiliseringstrend binnen het bedrijfsleven doorzet. De vereniging ziet bij werkgevers grote behoefte aan mogelijkheden tot flexibilisering als antwoord op mondiale economische trends en als voorwaarde voor groei.

Meer flex, maar geen verschuivingen
Een derde van de werkgevers voorziet dat het aantal vaste medewerkers zal afnemen, eveneens een derde denkt dat het flexibele personeelsbestand juist zal groeien. De helft van de werkgevers verwacht geen verschuiving van vast naar flex of omgekeerd. Het onderzoek geeft overigens geen absolute cijfers over de omvang van de verschuiving van vast naar flexibel personeel.

De werkgevers verwachten komend jaar in meerderheid (75 procent) geen serieuze problemen bij de vervulling van vacatures. Bij degenen die dergelijke problemen wel verwachten, gaat het vooral om technisch geschoolden op alle niveaus.

Zorgen over productiviteit en vergrijzing
Uit de ledenenquête blijkt verder dat werkgevers zich vooral zorgen maken over de ontwikkeling van de concurrentiepositie van hun bedrijf in 2015 (40 procent) en in samenhang daarmee over de ontwikkeling van de productiviteit van de medewerkers. Vooral de vergrijzing van het personeelsbestand, speelt veel werkgevers parten.

Verder worden stijgende personeelskosten door meer dan 30 procent van de respondenten als punt van zorg genoemd.

Inzetbaarheid is aandachtspunt personeelsbeleid
Gevraagd naar het belangrijkste aandachtspunt in het personeelsbeleid van de komende twee jaar staat duurzame inzetbaarheid (beleid en maatregelen gericht op het gemotiveerd en productief inzetbaar houden van medewerkers, waaronder opleidingen en gezondheidsbeleid) bovenaan.

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?