Personeelsnet

Werkgevers betalen meeste zorgkosten per werknemer en willen dat beter laten zien

Nu de nieuwe zorgpolissen bij Nederlanders in de mailbox vallen, worden verzekerden geconfronteerd met hogere premies. Maar werkgevers dragen veel meer bij aan de zorg van hun werknemers, namelijk maximaal wel 300 euro per maand. En dat willen ze duidelijker op de loonstrook gaan vermelden.

De werkgevers komen met het plan nu zij onder druk staan om de lonen meer te verhogen, zodat werknemers ook gaan meeprofiteren van de hogere bedrijfswinsten van de laatste jaren. Maar vooral oplopende zorgkosten, zijn volgens de werkgevers de belangrijkste oorzaak waarom het besteedbaar inkomen van werkenden achterblijft.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland willen daarom een ‘eerlijke loonstrook’, waarop de totale loonkosten van een werkgever staan. Dus ook welke premies de werkgever allemaal betaalt voor zorg, pensioen en sociale zekerheid en ook welke belastingen worden afgedragen.

Werkgevers betalen 17 miljard
De nieuwe loonstrook moet werknemers bewuster maken van de kosten van de zorg. Zij kunnen dan immers zien dat werkgevers tot wel 300 euro per maand per werknemer aan inkomensafhankelijke zorgpremie betalen. In totaal brengen werkgevers zo 17 miljard euro per jaar op.

De zorgkosten bedragen nu gemiddeld 5250 euro per volwassen Nederlander per jaar. De stijging van de zorgpremies leidt volgens de werkgevers tot een herverdeling van jong naar oud en van midden- en hoge inkomens naar lage. Als dat zo doorgaat, wordt de solidariteit in de zorg verder ondergraven, aldus de ondernemingsorganisaties.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?