Personeelsnet

Werkende vrouwen betalen zware tol tijdens coronacrisis

Hogere werkdruk en de lastige combinatie van werk en privéleven vormen voor veel werkende vrouwen nu een voedingsbodem voor grote ontevredenheid. In vergelijking met de situatie vóór de coronacrisis, is de geestelijke gezondheid van werkende vrouwen achteruitgegaan, net als hun motivatie op het werk.

Dat is de uitkomst van een nieuw rapport van Deloitte met meningen van 5.000 vrouwen in 10 landen: ‘Women @ Work: A global outlook’.

Gendergelijkheid is achteruitgegaan
Volgens de onderzoekers is de gendergelijkheid tijdens de coronacrisis achteruit gegaan, waarmee jaren van langzame, maar gestage vooruitgang de kop is ingedrukt. Dit komt door de niet-inclusieve werkcultuur, de toegenomen verantwoordelijkheden op het werk in combinatie met het reilen en zeilen thuis.

Zo moesten veel vrouwen hun werk thuis combineren met onderwijs aan hun kinderen die niet naar school mochten tijdens de pandemie. Dat heeft voor veel vrouwen het plezier in hun werk verminderd. Bovendien zeggen zij minder loyaal  te zijn aan hun werkgever.

Zorgen over carrière
Driekwart van de ondervraagde vrouwen zegt dat de werkdruk sinds het begin van de coronacrisis is toegenomen - het is de meest genoemde verandering in hun leven als gevolg van de pandemie. Slechts een derde van de vrouwen beschouwt hun geestelijk welzijn vandaag als “goed” of “zeer goed”, vergeleken met 68% vóór de pandemie.

Nu hun geestelijk welzijn afneemt, maken vrouwen zich wereldwijd zorgen over de gevolgen die hun geestelijke gezondheid heeft voor hun carrière: volgens 29% van de ondervraagde vrouwen gaat hun carrière niet zo snel meer vooruit als zij zouden willen. Zij dragen een minder goede geestelijke gezondheid aan als een belangrijke factor hierin.

Werkgever ondersteunt vrouwen niet
Meer dan de helft van de vrouwen met kinderen zegt het merendeel van het thuisonderwijs en de zorg voor hun kinderen op zich nemen. De toenemende verantwoordelijkheden eisen een duidelijke tol van hun fysieke gezondheid, mentaal welzijn en carrièreambities. Vrouwen zijn al de hele pandemie op zoek naar ondersteuning, maar werkgevers spelen hier nauwelijks op in.

Slechts 22% van de vrouwen vindt dat hun werkgever hen heeft geholpen een duidelijke scheiding aan te brengen tussen werk en privé. De meeste vrouwen hebben verder het gevoel dat zij op het werk ‘altijd aan moeten staan’, terwijl tweederde vindt dat de beoordeling van hun werkgever meer uitgaat van de hoeveelheid tijd die zij online doorbrengen dan van de kwaliteit van hun werk.

Geconfronteerd met initimidatie
Veel vrouwen hebben bovendien nog steeds te maken met een niet-inclusieve werkomgeving. Meer dan de helft van de ondervraagde vrouwen zegt in het afgelopen jaar te zijn geconfronteerd met intimidatie of niet-inclusief gedrag op het werk.

Dat varieert van ongewenst lichamelijk contact en kleinerende opmerkingen tot het in twijfel trekken van hun beoordelingsvermogen en minder kansen op promotie vanwege hun geslacht. De meeste vrouwen die het mikpunt zijn van dit gedrag, melden dit niet bij hun werkgever.

Vertrekken door minder werkplezier
Het gebrek aan steun van de werkgever verklaart mogelijk ook waarom de ondervraagde vrouwen aangeven dat hun werkplezier sinds het begin van de pandemie is gedaald. Daarbij is 57% van alle ondervraagde vrouwen van plan binnen twee jaar weg te gaan bij hun werkgever. Het gebrek aan balans tussen werk en privéleven wordt hierbij als belangrijkste reden aangevoerd.

“Organisaties kunnen nu verschillende acties ondernemen om dit kritieke probleem aan te pakken, zegt Petra Tito, CHRO van Deloitte Nederland. Zij kunnen een goede balans tussen werk en privéleven stimuleren en  flexibele werkopties in de bedrijfscultuur verankeren. Specifiek kan nu aandacht besteed worden aan balans in de werkdag: geen doorlopende zoom calls, maar afwisseling in activiteiten en werkwijzen. Ook kan vrouwen ondersteuning worden geboden in hun privéleven, zodat zij succesvol kunnen zijn in hun werk. Daarnaast kunnen aansprekende ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden, waarmee vaardigheden en expertise verder kunnen worden opgebouwd en carrièrekansen worden vergroot.”

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?