Personeelsnet

Wel ontslag bij leugenachtig cv, maar geen vernietiging van de arbeidsovereenkomst

Tijdens een sollicitatieprocedure ontvangt u een sterke brief met uitstekende referenties en een mooi cv. Helaas blijken werkervaring en vaardigheden achteraf nogal aangedikt. Wat kunt u doen als iemand uiteindelijk door de mand valt? Ontslag ligt voor de hand, maar is vernietiging van de arbeidsovereenkomst ook een optie? Dat kan alleen onder voorwaarden, legt mr. Heleen Veldink uit.

mr. A.H. Veldink, jurist loonschade

Het Gerechtshof Den Bosch velde op 30 augustus 2018 een oordeel over de onderstaande case van meneer X, die met een leugenachtig CV solliciteerde bij een zorginstelling.

X-factor
In november 2016 solliciteert meneer X naar de functie van psychotherapeut bij een zorginstelling. Op zijn cv prijken 6 jaar werkervaring als manager bij een GGZ-instelling, diverse erkende EMDR-opleidingen en lidmaatschappen van verschillende verenigingen.

De zorginstelling is blijkbaar onder de indruk van zijn cv en vraagt hem te solliciteren op de functie van Directeur Zorg. Met succes: vanaf januari 2017 mag meneer X zich statutair bestuurder noemen.

Al is de leugen nog zo snel..
Enkele maanden later krijgt de zorginstelling een bericht van de Vereniging EMDR Nederland. De pas als directeur aangestelde meneer X, is helemaal niet bij haar bekend. De zorginstelling spreekt betrokkene hierop aan.

Daarnaast is de zorginstelling van mening dat de directeur onvoldoende functioneert. Op basis hiervan en de leugen op het cv, ontslaan de aandeelhouders van de zorginstelling hun Directeur Zorg.

Vernietiging van de arbeidsovereenkomst
In de maanden daarna brokkelt het cv van de directeur verder af. Zo is hij geen lid van de verenigingen die op zijn cv staan. Ook de GGZ-instelling, waar hij manager zou zijn geweest, kent hem niet.

Op basis van al dit bedrog, vernietigt de zorginstelling de arbeidsovereenkomst met de Directeur Zorg. Deze vernietiging houdt in dat juridisch gezien de arbeidsovereenkomst nooit heeft bestaan. Hierdoor kan de zorginstelling het volledige betaalde salaris terugvorderen.
Een vernietiging gaat dus verder dan ontslag. Bij ontslag heeft de overeenkomst wel bestaan, maar komt er een einde aan die overeenkomst. Tot aan dat einde moet een werkgever in beginsel gewoon salaris betalen.

Bedrog alleen genoeg voor vernietiging?
De directeur wil de vernietiging van de arbeidsovereenkomst van tafel hebben en stapt naar de rechter. Ook wil hij een schadevergoeding. De zorginstelling houdt vast aan de geëiste vernietiging en eist al het salaris terug.

De kantonrechter wijst zowel het verzoek van de directeur als de vorderingen van de zorginstelling af. Maar de zorginstelling laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep.

Vereiste van nutteloze arbeidsovereenkomst
In hoger beroep stelt het Gerechtshof voorop dat een werkgever, buiten de rechter om, een arbeidsovereenkomst kan vernietigen op grond van bedrog door de werknemer. Wél geldt er een extra vereiste. Naast het bedrog moet komen vast te staan dat de arbeidsovereenkomst (vrijwel) geheel nutteloos is gebleken.

In deze zaak is het bedrog door de werknemer duidelijk. Aan het vereiste van nutteloosheid is volgens het hof echter niet voldaan:

  • Het was niet zo dat meneer X de overeengekomen werkzaamheden helemaal niet kon uitvoeren zonder de EMDR-opleidingen.
  • De zorginstelling wist dat meneer X nog geen BIG-registratie had. Totdat de registratie rond zou zijn, heeft hij gewerkt onder verantwoordelijkheid van een collega-directeur.
  • De functie van Directeur Zorg was nieuw en de zorginstelling wist zelf niet goed wat zij ervan kon verwachten. De opdracht was ‘kennis maken met de organisatie en een visiedocument opstellen’. Dit heeft meneer X gedaan.
  • De kwaliteit en de toegevoegde waarde van deze werkzaamheden zijn geen beslissende factoren voor de beoordeling. Deze factoren doen er namelijk niet aan af dat meneer X wel degelijk arbeid heeft verricht.

De vernietiging van de arbeidsovereenkomst door de zorginstelling houdt dus geen stand en de zorginstelling kan het betaalde salaris dan ook niet van de directeur terug eisen.

Kortom
De vele onwaarheden op zijn cv kwamen meneer X duur te staan. Het Gerechtshof heeft weliswaar negatief geoordeeld over de vernietiging van de arbeidsovereenkomst, maar het eerdere ontslag is verder niet ter discussie gesteld.

Dus, ondanks het feit dat er geen vernietiging van de arbeidsovereenkomst is aangenomen, is het ontslag van meneer X  van kracht gebleven. Het pimpen van een cv kan wel degelijk consequenties hebben!

Neem bij vragen contact op
Heeft u meer vragen over dit onderwerp? Bel met 0172- 42 70 75 of mail met Heleen Veldink van Berntsen Mulder Advocaten.

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?