We leven langer: pensioenleeftijd naar 68 jaar in 2040 en dekking pensioenen lager

De levensverwachting van een pasgeboren baby in Nederland stijgt voor een jongetje naar 90,0 jaar en voor een meisje naar 92,8 jaar. Omdat we steeds ouder worden, moeten pensioenfondsen daar genoeg geld voor reserveren. Daardoor daalt hun dekkingsgraad met 1 procentpunt naar 127%. Een ander effect van het langer leven, is dat de pensioenleeftijd in 2040 op 68 jaar uitkomt.

Dat meldt Aon, wereldwijd dienstverlener op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen.

Lagere dekkingsgraad door hogere leeftijden
Aon baseert de berekeningen op verwachtingen die de Nederlandse notarissen hanteren in hun Prognosetafel AG2022. Daaruit blijkt dat de levensverwachting in Nederland blijft stijgen en zelfs sneller dan eerder gedacht.

De notarissen berekenden dat de levensverwachting van vrouwen in Nederland wat harder stijgt dan de levensverwachting van mannen in Nederland. De levensverwachting voor een 0-jarige stijgt voor de mannen naar 90,0 jaar en voor de vrouwen naar 92,8 jaar.

Sterftekans op zeer hoge leeftijd omlaag
Ook zijn in een nieuwe sterftetabel de lagere sterftekansen van mensen met hoge leeftijden (boven de 90 jaar) aangepast. Dat heeft ook een verhogend effect heeft op de levensverwachting. De publicatie van de nieuwe sterftetafel zal leiden tot een verdere stijging van de premie, gemiddeld met circa 1%. Hierdoor neemt de premiedruk voor werkgevers verder toe.

Pensioenfondsen moeten rekening houden met deze cijfers, omdat ze langer pensioenen moeten uitkeren en daarvoor geld in kas moeten houden. Daardoor zou de gemiddelde dekkingsgraad met circa 1 procentpunt dalen naar 127%.

Gevolgen voor de AOW-leeftijd
In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd minder hard gaat stijgen. Momenteel is de AOW-leeftijd gelijk aan 66 jaar en 7 maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd in stappen naar 67 jaar in 2024 en in 2025 blijft deze 67 jaar. Er is afgesproken om daarna de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen dan de ontwikkeling van de levensverwachting. Elk jaar dat de levensverwachting toeneemt, wordt de AOW-leeftijd met acht maanden verhoogd.

De vaststelling van de AOW-leeftijd gaat op basis van de CBS-tabellen. Voor 2026 en 2027 is al vastgesteld dat de AOW-leeftijd 67 jaar blijft. Uitgaande van de door de notarissen  verwachte ontwikkeling van de levensverwachting, zal de AOW-leeftijd in de toekomst iets harder stijgen. Door het pensioenakkoord en de gewijzigde trend in de levensverwachting is de verwachte AOW-leeftijd daarmee in 2040 gelijk aan 68 jaar.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?