Vrije ruimte in 2023 naar 3 procent over de eerste 400.000 euro loonsom

Kleine werkgevers krijgen in 2023 iets meer vrijheid om hun werknemers onbelast te compenseren voor de hogere energiekosten. Dat kan omdat de vrije ruimte in de Werkkostenregeling omhoog gaat naar 3 procent over de eerste 400 duizend euro van de fiscale loonsom. Boven die loonsom blijft de vrije ruimte 1,18% in 2023.

De Werkkostenregeling (WKR) is de regeling voor onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die door de werkgever aan de werknemer kunnen worden gegeven. Via de vrije ruimte van de WKR zijn vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen onbelast. Daarnaast kent de WKR nog gerichte vrijstellingen.

Vrije ruimte omhoog voor kleine werkgevers
De vrije ruimte bedraagt op dit moment per werkgever 1,7% voor de eerste 400 duizend euro van de fiscale loonsom van alle werknemers gezamenlijk . Op Prinsjesdag werd al bekend dat de vrije ruimte over de eerste 400.000 euro van de fiscale loonsom van de werkkostenregeling in 2023 zou worden verhoogd met 0,22%-punt naar 1,92%.

De Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris van Financiën verzocht om de vrije ruimte te verhogen voor de eerste 400 duizend euro van de fiscale loonsom. Met die verruiming krijgen vooral kleinere werkgevers meer mogelijkheden om een extra onbelaste vergoeding te geven aan hun werknemers, nu die te maken krijgen met hogere energiekosten. De Staatssecretaris heeft het idee overgenomen en aan de Kamer toegezegd dat de verruiming wordt opgenomen in een nota voor wijziging van het Belastingplan 2023.

Werkgever kan maximaal 5200 euro extra meer verdelen
Tijdens de coronacrisis is de WKR ook al eens verruimd over de eerste 400 duizend euro van de fiscale loonsom. Net als toen, komt de verruiming vooral ten goede aan kleinere werknemers. Maar wat betekent 3 procent verruiming in harde euro's?

Uitgaande van een gemiddeld loon van 40.000 euro, is de maximale extra vrije ruimte 5200 euro bij tien werknemers bereikt: want bij 10 x 40 duizend euro bedraagt de loonsom 400 duizend euro. Het verschil tussen de vrije ruimte van 6800 euro (in 2022) ten opzichte van 12.000 euro (in 2023), bedraagt dan 5200 euro. Voor het deel van de loonsom boven € 400.000, blijft het percentage van 1,18% van toepassing.
Voor bedrijven met een grote fiscale loonsom is de verruiming dus relatief klein, terwijl werkgevers met een lagere loonsom naar verhouding meer profijt kunnen hebben van de verruiming van de vrije ruimte.

(Dit artikel is op 25 oktober 2022 gecorrigeerd, met dank aan Frank Bouwmeester, HR Manager Magna Tyres Group)

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?