Personeelsnet

Vraag naar HR-professionals blijft maar stijgen

Bedrijven hebben grote behoefte aan goed personeel. Als gevolg daarvan, zijn ze ook op zoek naar goede HR-professionals en recruiters. Het aantal vacatures voor HR-professionals is in het vierde kwartaal van 2017 dan ook gestegen naar ongekende hoogte. Eén op de drie HR-professionals wordt dan ook minstens één keer per kwartaal benaderd voor een andere functie.

Dat valt op te maken uit cijfers van De Stand van HR, vierde kwartaal 2017, opgesteld door Intelligence Group en mogelijk gemaakt door Compagnon.

Recruiters zoeken recruiters
Uit het rapport blijkt dat het aantal HR-vacatures tot 10.724 is gestegen. Dat is een stijging van 19% ten opzichte van het derde kwartaal. Daarnaast blijkt dat het totaal aantal HR-vacatures met maar liefst 43% is gestegen ten opzichte van 2016.

Vooral de vraag naar recruiters lijkt alsmaar toe te nemen. Dat is opvallend aangezien het aantal vacatures voor de functies ‘adviseur werving & selectie’, ‘consulent arbeidsbemiddeling’ en ‘arbeidsbemiddelaar’ tussen 2015 en 2016 nauwelijks groeide of zelfs daalde, terwijl het aantal vacatures voor deze functies (en ook voor recruiters en intercedenten) in 2017 wel weer toenam. Maar door de schaarste op de arbeidsmarkt, zetten steeds meer bedrijven weer in op werving en selectie.

Grootste vraag naar recruiters in de bouw
Wanneer er specifiek per sector wordt gekeken, zien we de snelste groei in vacatures-aantallen voor recruiters in de bouw (76%), overheid (72%) en gezondheidszorg (70%). De toenemende schaarste in deze sectoren zorgt ervoor dat bedrijven hun recruitmentcapaciteit uitbreiden. Door goede recruiters te werven, hopen werkgevers de vele openstaande vacatures te vervullen.

Van de recruiters wordt meer dan de helft één keer per kwartaal benaderd voor een baan. Van de recruiters heeft daardoor maar bijna een kwart in de afgelopen 12 maanden een baan gekregen bij een nieuwe werkgever, terwijl dit percentage onder alle HR-professionals op 11% ligt. Het actief benaderen van recruiters lijkt dus het gewenste effect te hebben.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?