Voorlopige berekening loonkostenvoordeel in de bus? Loop geen geld mis

Heeft u als werkgever oudere werknemers of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst? Dan is de kans groot dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de overheid. Die kan oplopen tot wel 18 duizend euro per werknemer over een periode van drie jaar. Deze week valt de brief van het UWV met de voorlopige berekening in de bus. Het loont om die opgave goed te controleren. Want het komt nog weleens voor, dat werknemers waarvoor u wél recht heeft op Loonkostenvoordeel (LKV), niet op de beschikking staan.

Uiterlijk 15 maart ontvangen de meeste werkgevers een ‘voorlopige berekening Wtl’ van het UWV in de brievenbus. Hierin staat voor welke werknemer(s) zij recht hebben op onder meer het Loonkostenvoordeel (LKV). Werkgevers moeten dan snel in actie komen, want zij hebben nog tot 1 mei de tijd om correcties door te geven, waarschuwt VCSW, adviesbureau over wet- en regelgeving binnen de sociale zekerheid.

Tegemoetkoming loonkosten voor werkgevers
Joey de Klerk van VCSW legt uit: “Het Loonkostenvoordeel is een tegemoetkoming voor werkgevers voor het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn verschillende doelgroepen waarvoor een toelage kan worden verstrekt, zoals ouderen, arbeidsgehandicapten, herplaatste arbeidsgehandicapten en zogenoemde Banenafspraak-medewerkers.”

Voor deze medewerkers heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV nodig van het UWV, die de werknemer moet aanvragen. "Deze moet – en dat is belangrijk - binnen drie maanden na de datum van indiensttreding zijn ontvangen door het UWV, anders heb je geen recht meer op de tegemoetkoming,” aldus De Klerk.

Wie komt in aanmerking voor LKV en over welke bedragen gaat het?
Er zijn vier categorieën werknemers die voor het Loonkostenvoordeel in aanmerking komen:

CATEGORIE

VOORDEEL WERKGEVER

Werknemers die ouder zijn dan 56 jaar en uit een uitkering komen

maximaal €18.000

Arbeidsgehandicapten in dienst nemen

maximaal €18.000

Herplaatsen van arbeidsgehandicapten

maximaal €6.000

Werknemers in de doelgroep Banenafspraak en/of Scholingsbelemmerden

maximaal €6.000

Voorlopige berekening goed controleren
“De voorlopige berekening goed controleren is van groot belang”, vult VCSW-specialist Errol Tjon aan. “Het kan namelijk zo zijn dat werknemers voor wie de werkgever recht heeft op het Loonkostenvoordeel, niet op de beschikking staan. Voor ons is het dagelijks werk, maar dat uitzoeken is – zeker voor grote werkgevers – een tijdrovende bezigheid.”

Door het geautomatiseerde systeem VCSW Digitaal te koppelen met het salarissysteem, krijgen werkgevers inzichtelijk welke werknemers in aanmerking kunnen komen voor het Loonkostenvoordeel. Daarnaast ontvangt iedere nieuwe werknemer digitaal een personeelsinventarisatie waarmee snel duidelijk wordt of er recht is op het Loonkostenvoordeel. Als dat zo is, kan de werknemer digitaal een machtiging afgeven, waarmee de aanvraag bij UWV kan worden verzorgd.

Correcties tot 1 mei, definitieve berekening 31 juli
Na ontvangst van de voorlopige Wtl- berekening plus specificaties heb je als werkgever tot uiterlijk 1 mei om correcties door te voeren. Na ontvangst van de voorlopige Wtl-beschikking vergelijkt VCSW de toerekeningen met informatie uit het eigen systeem. Eventuele correcties moet de werkgever daarna doorvoeren in het salarispakket. 

Tijdlijn LKV 2023.png

Uiterlijk 31 juli stuurt de Belastingdienst de definitieve Wtl-berekening. De tegemoetkomingen worden vervolgens binnen zes weken na ontvangst uitbetaald aan de werkgever.

U kunt misgelopen LKV niet terugvorderen
De werkgever moet op tijd in actie komen, want het is niet mogelijk om Loonkostenvoordeel met terugwerkende kracht aan te ontvangen. Maar als u in het verleden te laat bent geweest met deze opgave, loont het voor toekomstige aanspraken toch het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt correct in het systeem te zetten. Meer informatie over de mogelijkheden rond Wtl en het LKV vindt u op de site van VCSW.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?