Voorlopig toch geen QR-code voor toegang werkplek

Het kabinet wil, als de besmettingscijfers eindelijk omlaag zijn gegaan, de mogelijkheid geven om de het coronatoegangsbewijs in te zetten op drukke plekken, zoals de nachthoreca. Maar de invoering van de QR-code in horeca, winkels en op de werkplek roept veel vragen en emoties op, ook in de Tweede Kamer. Daarom zal pas begin volgend jaar een besluit worden genomen. Dit betekent wel, dat de huidige avondlockdown zeer waarschijnlijk wordt verlengd.

Het kabinet constateert dat de zorg nog steeds onder hoge druk werkt, terwijl de coronabesmettingen maar niet willen dalen en we te maken hebben met de woekerende Omikronvariant. Daarom is er voorlo[ig ook geen ruimte om sectoren met een hoog risico te kunnen openen, ook niet met de QR-code op basis van 2G (genezen en/of gevaccineerd).

Het is weer sturen in het donker, voor het kabinet. Maar ook de Tweede Kamer lijkt niet goed meer te weten welke richting we nu op moeten. Gezien alle onzekerheden, stelt het kabinet voor om pas nieuwe besluiten te nemen over het coronatoegangsbewijs als meer duidelijk is, schrijft minister De Jonge (VWS) in een brief aan het parlement.

Wet wijzigen voor QR-code op het werk
Het kabinet is nog vast van plan om 2G in te zetten om corona te beheersen, omdat daarmee sectoren als de horeca, cultuur en evenementen niet langer dan noodzakelijk gesloten moeten blijven. Maar de ontwikkelingen van het virus zijn nu lastig te becijferen.

Daarom wil de minister de behandeling van de wetten voor 2G uitstellen naar half januari 2022. Eén van de wetten die gewijzigd moeten worden, maakt het mogelijk om eventueel de QR-code te gebruiken voor toegang tot het werk (wijziging van de Wet publieke gezondheid, verbreding naar personen die arbeid verrichten en bezoekers).
Nederlandse vakbonden hebben de Tweede Kamer overigens al eerder laten weten dat zij tegen de invoering zijn van deze wetswijziging, omdat daarmee de grondrechten van werknemers worden aangetast.

Effectiviteit van coronatoegangsbewijs
Het invoeren van QR-codes en 2G ligt in Nederland erg gevoelig, omdat er sprake kan zijn van een splitsing in de samenleving, van mensen die wél en níet gevaccineerd zijn. Opmerkelijk is wel, dat in verschillende buurlanden de 2G-maatregel al maanden is ingevoerd.

De minister stuurt de Tweede Kamer na de kerstvakantie daarom een nota over de effectiviteit van het coronatoegangsbewijs. Daarin wordt ingegaan op de ontwikkeling van het virus, de gevolgen van de Omikronvariant en de manier waarop in het buitenland met QR-codes en 2G als toegangsbewijs wordt omgegaan.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?