Personeelsnet

Vier van de tien Nederlandse 30-minners komt niet rond van salaris

Bijna 40 procent van de Nederlanders onder de dertig (generatie Z) en een derde van de Nederlanders onder de 40 (millennials) leeft van salarisstrook naar salarisstrook. Een flink deel heeft zelfs een tweede baan om rond te kunnen komen. Toch maken zij zich meer zorgen over klimaatverandering dan over de kosten van levensonderhoud. Ook hebben ondervraagde Nederlanders hebben minder stress dan werknemers in andere landen.

De belangrijkste zorgen Nederlandse Generatie Z’ers en millennials zijn: klimaat, gezondheid en kosten van levensonderhoud. Dat laat de Deloitte 2022 Gen Z en Millennial Survey zien.

Uitgagingen in het dagelijks leven
Naast zorgen over maatschappelijke problemen, worstelen de jongste generaties ook met uitdagingen in het dagelijks leven, zoals financiële onzekerheid, gebrek aan balans tussen werk en privé en een aanhoudend hoog stressniveau.

Nederlandse millennials maken zich verder vooral zorgen over de gezondheidszorg en ziektepreventie, op de voet gevolgd door klimaatverandering en kosten van levensonderhoud.

Van salarisstrook naar salarisstrook
Bijna 40 procent van de Nederlandse Gen Z-respondenten en 33 procent van de Nederlandse millennials leeft van salarisstrook naar salarisstrook. Inmiddels denkt ongeveer driekwart van de respondenten dat de vermogensongelijkheid toeneemt, en slechts 16 procent gelooft dat de economische situatie in Nederland het komende jaar zal verbeteren. Dit percentage is laag in vergelijking met de respondenten wereldwijd (28 procent).

Sommige Gen Z'ers en millennials nemen een tweede baan erbij om minder financiële zorgen te hebben. Maar liefst 36 procent van de Nederlandse Gen Z-respondenten en 21 procent van de Nederlandse millennials heeft naast hun primaire baan nog een betaalde (parttime) baan.

Nog 5 jaar bij huidige werkgever
Van de Nederlandse Gen Z'ers wil 42 procent binnen de komende twee jaar van baan wisselen. Dat geldt ook voor 22 procent van de Nederlandse millennials. Verder geeft een derde van de Nederlandse millennials aan dat ze de komende vijf jaar bij hun huidige werkgever willen blijven, een stijging van 5 procent ten opzichte van vorig jaar.

In Nederland werden als reden om van baan te wisselen genoemd: het salaris, gebrek aan waardering (millennials) en gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden (Gen Z). Maar bij het kiezen van een nieuwe baan zijn de balans tussen werk en privé en leren en ontwikkeling de topprioriteiten, evenals het gevoel van betekenis hebben.

Wereld is op een kantelpunt
Driekwart van de Nederlandse Generatie Z-respondenten en 64 procent van de Nederlandse millennials is het erover eens dat de wereld zich op een kantelpunt bevindt als het gaat om het aanpakken van de klimaatcrisis.

Van de Nederlandse respondenten spant 82 procent (90 procent wereldwijd) zich momenteel in om het milieu te beschermen, voornamelijk met alledaagse acties als het gebruik van tweedehands en recyclebare items of het kopen van lokaal en biologisch voedsel. Bedrijven doen te weinig aan de aanpak van milieuverandering vinden de respondenten, maar een minderheid zet hun werkgevers onder druk om te investeren in zichtbare, alledaagse acties voor klimaatverbetering.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?