Vier basisregels voor verwijzen door bedrijfsarts

Van de huisarts zijn we het wel gewend, maar het komt ook voor dat de bedrijfsarts een verwijsbriefje schrijft voor een specialist. Daarvoor hanteert de bedrijfsarts de volgende vier basisregels.

De bedrijfsarts is deskundig op het terrein van arbeidsomstandigheden, sociale zekerheid en zorg, maar heeft ook eigen verantwoordelijkheid voor optimale patiëntenzorg. Vanuit die verantwoordelijkheid, moet de bedrijfsarts soms verwijzen naar andere deskundigen. Dat wordt uitgelegd door de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

Vier basisregels bij verwijzen bedrijfsarts
Bij het verwijzen gebruikt de bedrijfsarts verwijsindicaties in professionele richtlijnen zoals die ook zijn vastgelegd in de NVAB Leidraad Verwijzen door de bedrijfsarts. Op grond daarvan bepaalt de bedrijfsarts, of het medisch en sociaal geneeskundig noodzakelijk is om te verwijzen.

De vier basisregels voor verwijzen door de bedrijfsarts zijn:

1.

De verwijzing is gebaseerd op een arbeidsgerelateerde aandoening

2.

De verwijzing is gebaseerd op medisch inhoudelijke gronden en niet op andere gronden die door de  werkgever of werknemer zijn aangedragen.

3.

De verwijzing gebeurt onafhankelijk van commerciele afspraken van de werkgever en/of arbodienst

4.

De verwijzing gebeurt op deskundige wijze: bevoegd en bekwaam

Toestemming van werknemer nodig
Zoals altijd in de zorg, overlegt de bedrijfsarts eerst met de werknemer. Deze moet ook vooraf toestemming geven voor de verwijzing. De bedrijfsarts kijkt samen met de patiënt/werknemer naar de mogelijke behandelingen en interventies, om vervolgens samen te besluiten welke aanpak het beste is.

De bedrijfsarts verwijst op medisch inhoudelijke en sociaal geneeskundige gronden en alleen als de verwijzing een toegevoegde waarde heeft voor de kwaliteit van zorg. De verwijzing gebeurt naar een hulpverlener die de kwaliteit van zorg kan bieden die past bij de vraagstelling van de bedrijfsarts. 

Beoordelen kwaliteit van zorg
Informatie uitwisselen met behandelaars, mag de bedrijfsarts alleen met gerichte toestemming van de werknemer. De bedrijfsarts regelt bij de verwijzing de toestemming van de patiënt/werknemer, zodat de behandelaar de bevindingen kan terugkoppelen naar de verwijzende bedrijfsarts.

Na een verwijzing evalueert de bedrijfsarts samen met de patiënt/werknemer het verloop en resultaat van de behandeling.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?