Personeelsnet

Versobering laatste coronasteunpakket: loonkostensubsidie aangepast

De economie herstelt beter dan verwacht en daarom wijzigt het kabinet de NOW-loonsubsidie die werkgevers kunnen aanvragen. Nu alle bedrijven weer open mogen, kunnen werkgevers in het nieuwe pakket nog maar een omzetverlies tot maximaal 80 procent opgeven. De periode waarin ondernemers uitstel van belasting kunnen aanvragen, wijzigt naar tot 1 oktober. Door de wijziging in de NOW, is publicatie van de regeling vertraagd en zal ook de opening van het loket enkele weken doorschuiven.

Op 27 mei 2021 verlengde het kabinet het coronasteunpakket voor juli, augustus en september. De steunpakketten zijn flexibel ontworpen. Nu de economie verder open gaat en bedrijven meer omzet maken, hoeven ze ook minder aanspraak te maken op het steunpakket. Daarom heeft het kabinet besloten om de loonkostensubsidie NOW iets te versoberen.

Het kabinet doet ook weer beroep op ondernemers om alleen steun aan te vragen als deze écht nodig is door de coronacrisis.

Versobering NOW

In het nieuwe pakket mag een bedrijf tot 80 procent omzetverlies opgeven voor het derde kwartaal. Dit betekent dat een bedrijf nog voor maximaal 80 procent van de loonsom een tegemoetkoming kan krijgen. Ook het voorschot wordt hierop aangepast. Het vergoedingspercentage blijft hetzelfde als in het tweede kwartaal, net als het minimale omzetverlies van 20 procent.

Nu de contactbeperkingen grotendeels zijn verdwenen en bedrijven met ‘testen-voor-toegang’ open kunnen, is een volledig omzetverlies door de coronacrisis niet meer te verwachten. Daarom wordt het op te geven omzetverlies begrensd. Ook draagt deze maatregel bij aan het verminderen van het risico op misbruik en oneigenlijk gebruik.

Door de wijziging in de NOW is publicatie van de regeling vertraagd en zal ook de opening van het loket enkele weken later worden. Het kabinet beseft dat dit een tegenvaller kan zijn voor bedrijven.

Geen wijziging Tegemoetkoming vaste lasten

Het kabinet heeft ook nagedacht over aanpassing van de TVL-regeling door de  omzetverliesgrens aan te passen. Maar in de praktijk bleek aanpassing van de vastelastenregeling TVL onuitvoerbaar. De TVL-regeling wijzigt dus niet.

Verlenging uitstel belasting tot 1 oktober

Het kabinet verlengt verder de periode dat ondernemers uitstel van belasting (of verlenging van het uitstel) kunnen aanvragen tot 1 oktober 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 oktober 2021.

De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schoof eerder al op naar 1 oktober 2022 en hier is vijf jaar de tijd voor. Wel wordt van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting gaan betalen.

Beëindiging steunpakket na derde kwartaal

Gezien het positieve coronabeeld zal het kabinet het steun- en herstelpakket na het derde kwartaal van dit jaar vooralsnog niet verlengen. Als er toch weer grootschalige en nationale sluitingen nodig zijn, zal het kabinet nieuwe steunmaatregelen nemen.

Meer informatie
Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona.

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?