Personeelsnet

Vanaf 1 december 2020 weer kosteloos loopbaanadviezen aanvragen

Vanaf 1 december 2020 komen weer kosteloze loopbaanadviezen beschikbaar. Werknemers die zich willen bij- of omscholen, kunnen gratis gebruik maken van het loopbaanadvies. Een loopbaancoach helpt de werknemer de goede richting op en kan begeleiden bij de keuze.

Door de coronacrisis verandert de economie fors. Werk wordt vaker digitaal uitgevoerd, er komen nieuwe banen bij en tegelijkertijd zijn er banen die verdwijnen. Het kabinet wil mensen helpen om zich aan te passen aan die nieuwe realiteit. Een gratis loopbaanadvies kan mensen helpen om zich beter voor te bereiden op een mogelijke overstap naar ander werk.

Nieuwe aanvragen mogelijk vanaf 1 december
Vanaf 1 december is het weer mogelijk om een gratis ontwikkeladvies aan te vragen. Wees er wel snel bij, want het eerste deel van de regeling, in de zomer van dit jaar, was binnen korte tijd overtekend. In de tijdsspanne van één maand hebben zich toen 22.000 mensen geregistreerd. Deze mensen kunnen dit najaar een ontwikkeladviestraject volgen.

Vanaf maandag 1 december kunnen nieuwe aanvragen worden gedaan. Daarnaast kan iedereen die dat wil gebruik maken van een handige online tool voor gratis online scholing. Hiermee kun je zoeken in alle gratis leerpakketten, abonnementen, cursussen, en trainingen. Vaak kan de cursist direct beginnen en is er geen specifieke voorkennis nodig. In de meeste gevallen ontvangt de cursist ook een certificaat of diploma.

NL Leert Door
Iedereen tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd kan gebruikmaken van de gratis loopbaanadviezen. Om mee te doen, hoeven deelnemers zich alleen aan te melden bij een loopbaanadviseur bij hen in de buurt. De loopbaanadviseur vraagt vervolgens subsidie aan en handelt de administratie verder af.

De mogelijkheid om kosteloos een ontwikkeladvies te volgen, is onderdeel van het programma NL Leert Door. Het programma helpt werkenden en werkzoekenden zich voor te bereiden op veranderingen op de arbeidsmarkt, aan de hand van kosteloze ontwikkeladviezen en online scholing. Werknemers kunnen bovendien gebruik maken van bestaande regelingen zoals de fiscale studieaftrek of de mogelijkheden die hun werkgever of O&O-fonds biedt.

Ontwikkelplan met acties
In het ontwikkeladvies krijgen mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er in deze crisis voor hen zijn. De werknemer en de loopbaanadviseur voeren een aantal gesprekken waarin persoonlijke kwaliteiten, behoeften en zorgen aan de orde komen.

Alles wat er tijdens dit traject besproken wordt, blijft tussen de werknemer en de loopbaanadviseur. De werknemer mag zelf beslissen of deze het advies wil delen met de werkgever of niet. Aan het einde van het traject krijgt de deelnemer een ontwikkelplan mee, waarin acties staan die iemand kan ondernemen om beter voorbereid te zijn op de toekomst.

Zo vraagt u het gratis ontwikkeladvies aan
U zoekt een erkend loopbaanadviseur (zie het kader op deze pagina). U kunt kiezen voor een loopbaanadviseur of loopbaanbedrijf in de buurt. Aanmelding gaat telefonisch of per e-mail. U maakt een afspraak en de loopbaanadviseur vraagt zelf subsidie aan en regelt de administratie. De loopbaanadviseur zorgt voor een intakegesprek en beantwoordt, samen met de betreffende werknemer, een (online) vragenlijst. Vervolgens gaat het traject van start.

Let wel goed op dat de loopbaanadviseur over de juiste opleiding en voldoende werkervaring beschikt.  Vraag vooraf of de loopbaanadviseur of het loopbaanbedrijf meedoet aan ‘NL Leert door’ voor het gratis loopbaanadvies.

Hier vindt u een erkende loopbaanadviseur

U kunt een geschikte loopbaanadviseur vinden op de volgende websites:

  • Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches met een kwaliteitskeurmerk.
  • Career Management Institute (CMI). Met een CMI-certificering laat een loopbaanprofessional duidelijk zien dat hij of zij vakbekwaam is.
  • OVAL is de brancheorganisatie van loopbaanbedrijven met een kwaliteitskeurmerk.

Ook is het mogelijk om een afspraak te maken met een adviseur van het Leerwerkloket. De adviseurs van het Leerwerkloket helpen het hele jaar door kosteloos, onafhankelijk bij de ontwikkeling van werknemers. Zij hebben veel contacten met onderwijsinstellingen in de regio en ruime ervaring met om- en bijscholingstrajecten. Elk Leerwerkloket is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, roc’s en UWV. Het regionale Leerwerkloket vindt u hier hier.

Of bekijk de informatie op één van de volgende websites:


MIS NIKS: 
Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?