Personeelsnet

Vakbonden woedend nu minister zelf de pensioenen gaat hervormen

Al jaren steggelen vakbonden, werkgevers en de politiek over de noodzakelijke hervorming van het pensioenstelsel. Maar het lukt steeds niet om een akkoord te sluiten waar iedereen tevreden mee kan zijn. Daarom gaat minister Koolmees nu zelf de pensioenen hervormen, maar dat valt bij de vakbonden helemaal verkeerd.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de komende maanden verder aan een nieuw pensioenstelsel. Dat moet robuuster en persoonlijker zijn en ook beter passen bij de moderne arbeidsmarkt. Hij nodigt vakbonden, werkgevers, pensioenuitvoerders en toezichthouders uit om suggesties te doen, maar gaat niet meer op ze wachten, schrijft hij in een brief naar de Tweede kamer.

Eerlijker opbouw, meer keuze
De belangrijkste wijziging is de afschaffing van de doorsneesystematiek. Volgens Koolmees past deze verdeling van de pensioenpot tussen jong en oud niet meer bij de moderne arbeidsmarkt. Door afschaffing wordt de verdeling tussen jong en oud transparanter en eerlijker.

Het kabinet wil verder dat pensioendeelnemers meer keuzemogelijkheden krijgen voor hun pensioenopbouw. Bijvoorbeeld door ze maximaal tien procent van hun pensioen ineens te laten opnemen om hun hypotheek af te lossen, of voor het energiezuinig maken van hun eigen huis.

Pensioen voor zelfstandigen
Het draagvlak onder het pensioenstelsel is steeds kleiner geworden, bijvoorbeeld doordat veel mensen (noodgedwongen) als zelfstandigen zijn gaan werken. Daarom moeten meer werkenden pensioen gaan opbouwen door gezamenlijke pensioenfondsen op te zetten voor sectoren die nu nog geen pensioenfonds hebben. Ook wil de minister dat ZZP’ers vrijwillig aanvullend pensioen kunnen opbouwen.

Sterke elementen van het pensioenstelsel blijven bestaan, zoals verplichte pensioenopbouw, collectieve uitvoering en risicodeling, fiscale ondersteuning en voldoende ruimte voor nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Vakbonden willen snelle oplossing van acute problemen
De vakbonden FNV, CNV en VCP stellen dat de plannen van minister Koolmees helemaal geen oplossing bieden voor de miljoenen mensen waarvan het pensioen al jaren niet omhoog gaat, of waarbij zelfs korting dreigt. Ook willen ze een goed pensioenplan voor honderdduizenden mensen met zwaar werk, in ploegendiensten en in hoog-risicoberoepen.

Ze willen daar in sectoren wel afspraken over maken, maar die mogelijkheid wordt zwaar belast, zodat een regeling voor vroegere uittreding bijna onmogelijk wordt.

Tegen persoonlijke pensioenpotjes
Het kabinet wil aan de slag met persoonlijke pensioenpotjes, maar dat leidt volgens de bonden tot ‘pech- en gelukgeneraties’, terwijl het ook de totale pensioenopbrengst voor iedereen met gemiddeld ruim 8 procent verlaagt. En ook het afschaffen van de doorsneesystematiek zorgt voor lagere pensioenen.

Met individuele pensioenpotjes raakt een koopkrachtig pensioen verder uit het zicht dan ooit, waarbij de rekening bij de pensioendeelnemers wordt neergelegd. Werkenden moeten op tijd kunnen stoppen. De AOW-leeftijd moet worden bevroren en de boete op eerder stoppen moet van tafel, vinden de bonden.

Pensioenfederatie wil meedenken
De gezamenlijke pensioenfondsen (Pensioenfederatie) willen hun kennis en deskundigheid beschikbaar stellen aan het kabinet, de vakbonden en de werkgevers. De Pensioenfederatie hoort wel graag van de minister hoe zijn plannen stroken met de bestaande pensioencontracten. Pensioencontracten moet blijven passen bij de bedrijfstak of onderneming.

Als het kabinet kiest voor afschaffing van de doorsneeopbouw van pensioen, moet er volgens de federatie wel compensatie komen voor grote groepen deelnemers. Verder zou de overgangsperiode naar een nieuw stelsel niet te lang mogen duren en moet de transitie voor alle generaties evenwichtig uitpakken.

Verlaging pensioenen blijft dreigen
Belangrijk is ook dat er goede afspraken worden gemaakt over de dreigende verlagingen van pensioenen. De Pensioenfederatie wil dat er niet alleen wordt nagedacht over een nieuw pensioenakkoord, maar dat er ook op korte termijn structurele afspraken komen om de dreigende verlagingen af te wenden.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?