Uitzendbureau matcht mentaliteit kandidaat met bedrijfscultuur

Hoezeer recruiters ook hun best doen om de juiste persoon op de vacature te krijgen, in de praktijk biedt de sollicitatieprocedure vaak weinig zekerheid over de klik tussen kandidaat en bedrijfscultuur. Uitzendbureau Unique denkt hiervoor een oplossing gevonden te hebben. Op basis van de modellen van onderzoeksbureau Motivaction matcht Unique de mentaliteit van de kandidaat met de bedrijfscultuur.

Van de werknemers die afscheid willen nemen van hun huidige werkgever, is voor 70% de bedrijfscultuur die niet bij hen past, de belangrijkste reden. Aldus onderzoek van Motivaction.

Mentaliteit van de kandidaat
Maar hoe weet je of een werknemer daadwerkelijk past binnen het bedrijf? Uitzendbureau Content was de eerste die hiervoor gebruik maakte van het Mentality-model dat Motivaction heeft ontwikkeld. Unique, het uitzendbureau waarin Content is opgegaan, heeft deze werkwijze verfijnd door de mentaliteit van de kandidaat te vergelijken met de bedrijfscultuur.

Acht sociale milieus
De basis hiervoor is de indeling die Motivaction heeft gemaakt van de Nederlandse bevolking in acht sociale milieus op basis van “persoonlijke opvattingen en waarden”:

  • Traditionele burgerij (16%)
   De moralistische, plichtsgetrouwe en op de status-quo gerichte burgerij die vasthoudt aan tradities en materiële bezittingen.
  • Nieuwe conservatieven (8%)
   De liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag die alle ruimte wil geven aan technologische ontwikkeling, maar zich verzet tegen sociale en culturele vernieuwing.
  • Gemaksgeoriënteerden (10%)
   De impulsieve en passieve consument die in de eerste plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven.
  • Moderne burgerij (22%)
   De conformistische, statusgevoelige burgerij die het evenwicht zoekt tussen traditie en moderne waarden als consumeren en genieten.
  • Opwaarts mobielen (13%)
   De carrièregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico en spanning.
  • Kosmopolieten (10%)
   De open en kritische wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren met moderne waarden als maatschappelijk succes, materialisme en genieten.
  • Postmaterialisten (10%)
   De maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu.
  • Postmoderne hedonisten (11%)
   De pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden.

 


De 8 sociale milieus van Motivaction

Vijf organisatieculturen
Om te mentaliteit van de kandidaat te kunnen matchen met bedrijven, heeft Motivation in opdracht van Unique een CultureScan ontwikkeld met vijf typen organisatieculturen:

  • De Leider (25%)
   De vooraanstaande professional met hoge ambitie die wil winnen, hoge eisen stelt aan zijn mensen, de onderlinge samenwerking en de processen om daarmee de absolute koploper te zijn.
  • De Uitdager (18%)
   De creatieve grensverlegger die gedreven wordt door snelheid, vernieuwing en glamour met een focus op de korte termijn en actualiteit, waar medewerkers alle vrijheid krijgen om te presteren en successen te vieren: work hard, play hard.
  • De Zakelijke (13%)
   De rationele rekenaar, gericht op continuïteit en behoud, met een hoge prioriteit voor processen, procedures en controle, die veel ruimte geeft aan persoonlijke ontwikkeling en carrièreplanning en een sterke focus heeft op zorgvuldigheid en de lange termijn.
  • De Zorgzame (29%)
   De mensgerichte realist die solidariteit en ontwikkeling centraal stelt, managers wil inspireren door transparantie en visie, initiatiefrijke medewerkers beloont en materiële doelstellingen vaak niet als de enige prioriteit ziet.
  • De Bewuste (14%)
   De nuchtere doorzetter met een focus op realisme, zuinigheid en continuïteit, die goed is voor zijn mensen en voor de omgeving, zich gericht op duurzaamheid en met bestuurders dicht bij de medewerkers staan.


CultureScan
Hoe werkt het in de praktijk?
Iedere kandidaat die zich inschrijft bij Unique, doet de Mentality-test.
Daarnaast brengt het uitzendbureau met de CultureScan de organisatiecultuur bij bedrijven in kaart. Via een online test en interviews worden specifieke thema's voorgelegd aan directie, managers en medewerkers uit een organisatie. Op basis daarvan blijkt welke van de vijf bedrijfsculturen het meest dominant is binnen een organisatie en wat vanuit de directie de gewenste cultuur is.

Door de bedrijfscultuur in kaart te brengen, kan het uitzendbureau gerichter werven. Bijvoorbeeld door de vacatureteksten toe te schrijven naar de kandidaten met de gewenste mentaliteit.
"We weten welke aspecten per Mentality-milieu belangrijk zijn. Deze aspecten kunnen we extra belichten in de vacaturetekst om de gewenste doelgroep aan te spreken. Zo zijn Opwaarts mobielen medewerkers die status gevoelig en commercieel zijn. In de vacaturetekst spreek je dan niet over een leaseauto, maar over een BMW 1-serie."

Mono-cultuur?
Het gebruik van het Mentality-model en de CultureScan hoeft overigens niet te leiden tot een monocultuur.
Sommige werkgevers maken hier juist gebruik van om de bestaande bedrijfscultuur te doorbreken."Bijvoorbeeld als uit de scan blijkt dat binnen een organisatie een Zorgzame cultuur heerst, terwijl naar voren is gekomen dat de directie de Zakelijke cultuur ambieert. We geven dan het advies om bijvoorbeeld Opwaartsmobielen in te laten stromen."
Unique tekent hier wel bij aan dat het HR-beleid moet worden aangepast. "Zaken als de beloningsstructuur en arbeidsvoorwaarden en dergelijke zullen wel aangescherpt moeten worden om deze nieuwe mentalities niet alleen aan te trekken, maar ook binnen te houden."

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?