Personeelsnet

Uitstel compensatie transitievergoeding voor ondernemer die bedrijf stopt wegens ziekte

Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatieaanvraag indienen bij UWV voor de transitievergoeding, wanneer zij een werknemer ontslaan na langdurige ziekte. Daarnaast geldt vanaf 2021 nog een compensatieregeling, voor het geval dat de ondernemer het bedrijf moet stoppen door pensionering of overlijden. Als de ondernemer het bedrijf moet stoppen wegens ziekte of gebreken, kan ook compensatie worden verleend. Maar die regeling wordt voorlopig uitgesteld.

Als een werknemer meer dan 2 jaar ziek is, mag u de arbeidsovereenkomst beëindigen. De werknemer heeft dan wel recht op een transitievergoeding. Sinds 1 april 2020 kunt u compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. Naar verwachting maken jaarlijks ongeveer 17 duizend werkgevers gebruik van die regeling, meldt minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer.

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging
Werknemers hebben ook recht op transitievergoeding als de ondernemer met het bedrijf ophoudt. Bijvoorbeeld doordat de ondernemer met pensioen gaat of overlijdt. Of wanneer de ondernemer moet stoppen vanwege ziekte of gebreken. Vooral kleine ondernemers (of hun erfgenamen) kunnen in financiële problemen komen als zij de werknemers na de bedrijfsbeëindiging nog transitievergoeding moeten uitbetalen.

Het verwachte aantal jaarlijkse compensatieaanvragen wegens pensionering van de werkgever is 800, wegens ziekte of gebreken 600 en wegens overlijden 250.

Uitstel compensatie bij ziekte ondernemer
De mogelijkheid om compensatie aan te vragen voor betaalde transitievergoedingen als de onderneming is beëindigd vanwege pensionering of overlijden van de werkgever, zal in werking treden per 1 januari 2021. Om in aanmerking te komen voor deze compensatieregeling geldt een aantal voorwaarden:

  • De onderneming heeft minder dan 25 werknemers;
  • Het UWV moet toestemming geven voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen voor ten minste één werknemer, specifiek vanwege de beëindiging van werkzaamheden;
  • De overige arbeidscontracten kunnen vervolgens op een andere manier worden beëindigd, bijvoorbeeld met wederzijds goedvinden, of door beëindiging van rechtswege.

Het was de bedoeling om ook het onderdeel ‘ziekte of gebreken van de werkgever’ vanaf 1 januari 2021 te laten ingaan, maar dit blijkt niet mogelijk.

Keuringsarts beoordeelt of ondernemer echt moet stoppen
Volgens de regeling moet een medisch deskundige beoordelen of de ondernemer echt moet stoppen, of binnen zes maanden toch het bedrijf weer kan voortzetten. Maar die beoordeling blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig.

De afgelopen maanden heeft het ministerie intensief overleg gevoerd met UWV en beroepsverenigingen van bedrijfs- en verzekeringsartsen over de vraag hoe de beoordeling kan worden uitgevoerd. Dit overleg heeft nog niets concreets opgeleverd, maar de gesprekken lopen nog door. Volgens het ministerie van SZW is nog niet duidelijk wanneer deze gesprekken afgerond kunnen worden en wat de nieuwe datum van inwerkingtreding zal zijn.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?