Personeelsnet

Uitkering van pensioenen met beschikbare premieregeling daalt ook

Dat het niet zo goed gaat met pensioenfondsen, is bekend. Maar ook bij de andere pensioenregeling,  waarbij premies worden ingelegd en in één keer een bedrag vrijkomt voor de aankoop van pensioen, vallen rake klappen. Want in twee jaar tijd is de gemiddelde pensioenuitkering van de beschikbare premieregeling (DC-regeling) bijna 5 procent geslonken. Eén op de zeven werknemers heeft een DC-regeling en dit aantal zal als gevolg van het pensioenakkoord nog verder toenemen.

Dat blijkt uit de Pensioenvergelijker van Aon, wereldwijd adviseur op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen. De Pensioenvergelijker is een index waarmee Aon ieder kwartaal de potentie van beschikbare premieregelingen peilt.

Pensioenuitkering daalt 5 procent
Een 40-jarige werknemer met een modaal inkomen ziet de pensioenuitkering in deze beschikbare premieregeling dalen van 856 euro naar 818 euro per maand. Dat komt (ook hier) door de huidige lage rentestanden.

Ondanks de penibele situatie van de Nederlandse pensioenfondsen, is de verwachte uitkering uit een beschikbare premieregeling toch aanzienlijk lager dan die uit een middelloonregeling. Het verschil met een pensioenuitkering via de duurdere middelloonregeling (DB-regeling, waarbij de pensioenuitkering vooraf vastligt) is groot: uitgaande van 3% rekenrente kan dezelfde 40-jarige werknemer met een modaal inkomen en een middelloonregeling op dit moment een pensioenuitkering van 1.019 euro per maand tegemoetzien.

Weinig rente bij aankoop pensioen
Bij de berekening van de beschikbare premieregeling wordt nog uitgegaan van een rekenrente van 3%. Bij de opbouw van het kapitaal, wordt deze 3% in de beschikbare premieregeling nog wel gehaald. Maar bij de aankoop van pensioen ligt de rente substantieel lager dan de 3% waarmee gerekend wordt. Dat is de belangrijkste reden dat de pensioenuitkering lager uitvalt.

Het is mogelijk om meer premie in te leggen door een zogenoemde ‘marktrentestaffel’ te hanteren. Dat gebeurt nu wel vaker, maar het hangt ervan af hoeveel budget de werkgever beschikbaar stelt voor de opbouw van pensioen. En voor veel werkgevers staat dat budget vast.

Groei beschikbare premiepensioen gaat door
Binnen de vrije markt (zo’n 20% van de totale pensioenmarkt) is het aandeel beschikbare premieregelingen gegroeid van nog geen 7% in 1995 naar ruim 70% in 2018. Onder het pensioenakkoord is de beschikbare premieregeling (DC) straks de enige toegestane contractvorm.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?