Personeelsnet

Uitbreiding coronasteunpakket, vaste vergoeding reiskosten mag tot 1 april 2021

Het kabinet breidt het coronasteunpakket verder uit omdat ondernemers en werkenden hard zijn getroffen. Zo gaat de NOW-loonkostensubsidie omhoog. Het kabinet houdt er ook rekening mee dat we meer gaan thuiswerken en gaat nadenken over de fiscale mogelijkheden voor een thuiswerkvergoeding. Voorlopig mag u de vaste reiskostenvergoedingen van werknemers langer onbelast vergoeden, nu tot 1 april 2021.

De verruiming van het hele steunpakket geldt voorlopig voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. De omvang van het uitgebreide steunpakket bedraagt 7,6 miljard euro.

Subsidie NOW en Tozo omhoog

 • De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd.
 • De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft tien procent. Vanaf 15 februari 2021 kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.
 • Voor de Tozo geldt dat zelfstandige ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd.
 • Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde vierde verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021).

Tegemoetkoming Vaste Lasten TVL

 • De regeling voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt ruimhartiger, terwijl ook meer ondernemingen aanspraak kunnen doen op TVL-steun.
 • De nieuwe subsidiepercentages worden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 verhoogd naar 85% van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies. Het minimale omzetverlies moet dan wel 30% zijn.
 • De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Dat betekent dat  ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op de TVL.
 • Vanaf het eerste kwartaal van dit jaar, gaat het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het MKB en naar 400.000 euro voor het niet-MKB.
 • Om ook kleine ondernemers zoals kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1500 euro.
 • Daarnaast bekijkt het kabinet de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL.

Hogere vergoeding winkelvoorraden

 • Vanwege de verlenging van de lockdown zitten veel winkels met moeilijk verkoopbare wintercollecties.
 • De subsidie voor winkelvoorraden gaat omhoog en komt in het eerste kwartaal van 2021 neer op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL. Dit was hiervoor nog maar 5,6%.
 • De maximale vergoeding is 200.000 euro.

Startersregeling gebaseerd op TVL

 • Het kabinet gaat ook starters ondersteunen, maar hoe die regeling er uit gaat zien, is nog onbekend. De regeling wordt gebaseerd op de TVL en geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. Het online loket hiervoor wordt in mei 2021 geopend.
 • De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn.
 • Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021.
 • In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken.
 • Starters kunnen al gebruikmaken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal 35.000 euro.

Tegemoetkoming evenementenbranche

 • Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is. Daarbij wordt nu gedacht aan 1 juli. De precieze invulling werkt het kabinet nog uit.

Fiscaal: Uitstel belasting en thuiswerkvergoeding

 • Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen.
 • Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.
 • De Belastingdienst wil daarnaast samen met schuldeisers en schuldhulpverleners - als onderdeel van het Time-out arrangement (TOA) - soepeler gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden, voor als een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Doel is dat dit in het tweede kwartaal van dit jaar gereed is. De Belastingdienst zal in afwachting hiervan al ingediende saneringsverzoeken aanhouden als de ondernemer daarom vraagt.
 • We gaan in de toekomst waarschijnlijk meer thuiswerken. Daarom onderzoekt het kabinet voor na de crisis de vormgeving van belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden. Daarbij wordt ook gekeken naar de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen. Dit jaar kunnen werkgevers zo’n vergoeding ook via de werkkostenregeling geven. Deze regeling wordt opnieuw verruimd, net zoals vorig jaar. Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden.
 • Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen in 2021 weer het zogenaamde gebruikelijk loon lager vaststellen. Hier zijn wel nieuwe voorwaarden aan verbonden, vergelijkbaar zoals bij andere steunmaatregelen.
 • Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021.
 • Ook verschillende andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 juli 2021, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

Hier kunnen ondernemers en werkenden terecht?
Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl.

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?