Twee jaar corona: nu 1000 mensen volledig arbeidsongeschikt met uitkering

Werknemers kunnen soms heel lang ziek blijven door een coronabesmetting. De impact op het leven van patiënten met het post-COVID-syndroom is soms zo groot, dat zij niet meer kunnen werken. Dat constateren verzekeringsartsen van UWV, die de arbeidsongeschikte werknemers na twee jaar ziekte in hun spreekkamer zien. Zij hebben nu 1239 WIA-beoordelingen uitgevoerd bij mensen met langdurige coronaklachten. De meesten zijn daarna volledig arbeidsongeschikt verklaard en krijgen een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

In de eerste negen maanden van 2022 heeft UWV 1239 WIA-beoordelingen uitgevoerd bij mensen met langdurige coronaklachten. Het merendeel is door UWV volledig arbeidsongeschikt verklaard. Dat blijkt uit de meest actuele gegevens van UWV over de WIA-beoordelingen van cliënten met coronaklachten als hoofddiagnose.

De impact van langdurige coronaklachten op het leven van mensen is groot. Samen met het Zuyderland ziekenhuis onderzoekt UWV daarom de maatschappelijke impact van de COVID-19 pandemie op arbeidsongeschiktheid en de gevolgen voor gezondheid en participatie. Daarnaast is onderzocht welke belemmeringen patiënten met het post-COVID-syndroom ervaren. Hiervoor is samengewerkt met patiëntenorganisatie C-support. De uitkomsten van de onderzoeken worden binnenkort duidelijk.

Keuring na twee jaar ziekte
Als werknemers twee jaar ziek zijn, worden ze gekeurd door een verzekeringsarts van UWV om te beoordelen in welke mate zij nog zouden kunnen werken en dus resterende arbeidsmogelijkheden hebben. Daarna beslist UWV of de werknemer in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering, in het kader van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

De verzekeringsarts bekijkt de beperkingen en (resterende) arbeidsmogelijkheden van de werknemer. Vervolgens onderzoekt een arbeidsdeskundige welk werk iemand nog kan doen en hoeveel hij daarmee kan verdienen ten opzichte van zijn oude loon, de zogeheten restverdiencapaciteit. De achteruitgang ten opzichte van dat oude loon bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid.

Meeste mensen volledig arbeidsongeschikt
Na de keuring en de beoordeling van de arbeidsdeskundigen, is het beeld over de uitkomst van de beoordelingen dat in 84 procent van de gevallen een uitkering wordt toegekend aan mensen met Post-COVID-syndroom. Dat betreft dus 1000 mensen.

In een klein aantal gevallen, 9 procent van het totaal, krijgen mensen een zogeheten IVA-uitkering vanwege volledige én duurzame arbeidsongeschiktheid. In de meeste gevallen, 50 procent van het totaal, betreft het een zogeheten WGA 80-100 uitkering waarbij iemand op dit moment volledig arbeidsongeschikt is, maar verbetering van de belastbaarheid niet wordt uitgesloten. Bij 25 procent van de mensen wordt een uitkering toegekend vanwege gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA 35-80).

Door restverdiencapaciteit soms geen uitkering
Ongeveer 16 procent van de mensen met langdurige coronaklachten is minder dan 35 procent arbeidsongeschikt en heeft daarom geen recht op een WIA-uitkering. Dit betekent niet dat deze mensen geen klachten hebben. Maar met de arbeidsmogelijkheden die ze nog hebben, kunnen ze minstens 65 procent van hun oude loon verdienen. De wet bepaalt dat er geen recht is op een arbeidsongeschiktheidsuitkering als de achteruitgang in loon minder dan 35 procent is.

De verschillen in restverdiencapaciteit kunnen er daardoor toe leiden dat mensen met vergelijkbare klachten, toch een verschillende WIA-beoordeling krijgen.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 280 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?