Personeelsnet

Tevreden zzp’er heeft gevarieerder werk dan werknemers

Variatie in het werk is een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van werk, omdat het positieve effecten heeft voor de werkenden. Nu blijkt dat zelfstandigen hun werk veel gevarieerder vinden dan werknemers in loondienst. Mensen die gevarieerd werk hebben, zijn ook tevredener over het werk.

Dat blijkt uit nieuwe analyses van TNO en CBS op basis van de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Volgens de onderzoeken zijn zelfstandig ondernemers zonder personeel over het algemeen positiever over de variatie, autonomie en werkdruk van hun werk.

Werknemers met flexcontract hebben saaier werk
Ruim acht van de tien zelfstandig ondernemers zonder personeel vindt dat het eigen werk vaak of altijd gevarieerd is. Van de vaste werknemers vindt 70 procent dat ook, maar slechts de helft van de flexwerkers vindt het eigen werk gevarieerd. Aan de andere kant hebben werknemers een hoger primair inkomen en zijn zij tevredener over hun werkzekerheid.

Ook bij andere vragen die te maken hebben met variatie in het werk verschillen de antwoorden van ondernemers zonder personeel en werknemers. Zo geven de ondernemers relatief vaak aan dat het voor hun werk noodzakelijk is dat ze nieuwe dingen leren en dat het werk creativiteit vereist.

Hoe meer variatie, hoe groter de tevredenheid
Dat zzp’ers tevredener zijn met hun werk dan werknemers, is onder meer toe te schrijven aan verschillen in leeftijd en beroepsgroep. Maar de grotere taakvariatie van zelfstandig ondernemers speelt ook een rol. Hoe gevarieerder het werk, hoe tevredener degene is die dat werk doet.

Leerzaam werk speelt een grote rol bij het leren en ontwikkelen tijdens het werkzame leven. Als het werk gevarieerd is en als creativiteit vereist is voor het uitvoeren van taken, draagt dat bij aan leerzaam werken.

Leren voor meer kwaliteit van het werk
Ook het volgen van opleidingen of cursussen draagt bij aan een leven lang leren. Werknemers volgen vaker cursussen en opleidingen dan zelfstandig ondernemers zonder personeel. In 2017 had 51 procent van alle werknemers in de voorafgaande twee jaar een opleiding of cursus gevolgd voor het werk. Van alle ondernemers zonder personeel was dat 44 procent.

Variatie in het werk is één van de aspecten die de kwaliteit van werk beïnvloeden, de mate waarin het werk positieve effecten heeft voor de werkende. Andere factoren zijn autonomie, werkdruk, lichamelijke belasting, inkomen en werkzekerheid.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?