Personeelsnet

Termijnen voor verkiezing OR-leden moeten korter

Ondernemingsraden zijn er om alle personeelsleden te vertegenwoordigen, maar in de praktijk zijn er maar weinig jongeren en flexwerkers actief in de OR. De SER adviseert nu om de termijnen waarbinnen OR-leden zich kandidaat kunnen stellen korter te maken, waardoor medewerkers met een tijdelijk contract zich eenvoudiger kandidaat kunnen stellen voor de ondernemingsraad.

De Sociaal Economische Raad vindt dat de termijnen voor actief en passief kiesrecht in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) voor leden van ondernemingsraden te lang zijn. De SER adviseert minister Koolmees (SZW) daarom de termijnen voor actief en passief kiesrecht in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) korter te maken, van zes naar drie maanden.

Flexwerkers betrekken bij medezeggenschap
Minister Koolmees vroeg in 2018 aan de SER advies over de termijnen voor actief en passief kiesrecht in de WOR omdat maar weinig flexwerkers OR-lid zijn. De huidige wettelijke minimumtermijnen in de WOR, zijn in praktijk als norm gaan gelden. Kiesdrempels zouden een belemmering vormen voor de betrokkenheid van flexkrachten bij de ondernemingsraad.

De SER heeft vindt ook dat meer werknemers eerder en vaker betrokken moeten worden bij de medezeggenschap. Daarbij gaat het zowel om werknemers met een contract voor onbepaalde tijd als werknemers die op basis van andere contracten werkzaam zijn, zoals op tijdelijke basis. Jongeren en flexkrachten zijn nu ondervertegenwoordigd en het is zonde dat mensen die interesse hebben in medezeggenschap, nu drempels ondervinden om mee te doen.

Termijnen van zes naar drie maanden
De Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER adviseert om de termijnen te verkorten en geeft in overweging om dezelfde termijnen te laten gelden voor actief en passief kiesrecht:

  • De termijn voor actief kiesrecht in artikel 6 lid 2 WOR zou bijvoorbeeld van zes maanden naar drie maanden kunnen gaan.
  • De termijn voor passief kiesrecht in artikel 6 lid 3 WOR zou van 12 maanden naar zes of eveneens drie maanden, kunnen gaan.

De termijnen voor actief en passief kiesrecht kunnen volgens de SER korter omdat binding met een organisatie al in een paar maanden ontstaat. Ook is het is aannemelijk dat iemand die lid is van de OR snel extra kennis over de onderneming verwerft.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?