Stijgende dekkingsgraden bieden hoop aan pensioendeelnemers

Nu de rente stijgt, en het goed gaat op de aandelenbeurzen, boeken pensioenfondsen mooie resultaten. Zo mooi zelfs, dat het voor veel pensioenfondsen mogelijk is om de pensioenen dit jaar opnieuw te verhogen, mits de resultaten op dit niveau blijven.

In juli 2023 hebben Nederlandse pensioenfondsen een flinke stijging in hun dekkingsgraden gezien, mede dankzij de stijgende rente. Dit nieuws kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor de pensioendeelnemers in het land, stelt pensioenadviseur Aon. De pensioenthermometer geeft wel aan dat de dekkingsgraden opnieuw gestegen zijn.

Hoop voor pensioendeelnemers
De stijgende rente en positieve aandelenrendementen hebben ervoor gezorgd dat de gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen in juli steeg naar 122%. Dit betekent dat de fondsen hun financiële positie hebben verbeterd en mogelijk beter in staat zijn om toekomstige pensioenuitkeringen te waarborgen

Voor pensioendeelnemers kan dit nieuws een bron van hoop zijn, omdat het de kans vergroot dat hun pensioenfonds in staat zal zijn om de pensioenen te indexeren of zelfs te verhogen in de toekomst.

Impact op rendementen
De stijging van de rente heeft gevolgen gehad voor het rendement van verschillende beleggingscategorieën. Wereldwijde aandelen hebben over het algemeen positieve rendementen laten zien, maar de stijgende rente had een negatief effect op obligaties.

Dit kan van invloed zijn op het totale rendement van het pensioenfonds en daarmee op de pensioenuitkeringen voor deelnemers.

De invloed van de Wet toekomst pensioenen (Wtp)
Naast de ontwikkelingen op de financiële markten, worden pensioenfondsen momenteel ook geconfronteerd met de implementatie van de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Deze wet legt een nieuwe structuur op voor het pensioenstelsel in Nederland en heeft als doel het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker te maken.

De invoering van de Wtp confronteert pensioenfondsbestuurders en sociale partners met deadlines om transitieplannen gereed te hebben. Ook moeten berekeningen worden gemaakt om te bepalen of de transitie evenwichtig is voor alle deelnemers. Zorgvuldige communicatie met de pensioendeelnemers is belangrijk om de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel soepel te laten verlopen.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?