Som al je functies op: de Do’s en Dont’s van een goed cv

Wie serieus naar een nieuwe baan zoekt, werkt meestal als eerste stap het cv bij. Recruiters blijken soms heel anders te denken over de kwaliteit van een cv, dan kandidaten. Een lijst met álle vervulde functies in het bedrijf, vinden kandidaten bijvoorbeeld niet zo interessant. Maar recruiters beschouwen dit juist als zeer relevante informatie. Een overzicht van de do’s en dont’s van een goed cv, ziet u hier.

De aanwijzingen zijn opgesteld door Page Personnel, specialist in werving en selectie, op basis van Europees onderzoek.

Lijst met alle functies mag best
Een belangrijk verschil in de zienswijze tussen recruiters en kandidaten, betreft het vermelden van alle vervulde functies binnen één bedrijf. Een kwart van de kandidaten geeft aan dat zij niet alle functies vermelden als zij meerdere functies binnen hetzelfde bedrijf hebben vervuld.

Maar dat is niet handig, omdat maar liefst 96,7 procent van de recruiters dit wel relevant acht. Voor hen zijn taken en verantwoordelijkheden juist van wezenlijk belang. Zij kunnen hier onder meer het groeipad dat een kandidaat heeft afgelegd, aan aflezen.

Maar wel beknopt graag
Een beetje in tegenspraak met de voorgaande bevinding is, dat recruiters ‘beknoptheid’ ook zeer belangrijk vinden (98,3%), net als ‘kwalificaties’ (100%). Zij zien het liefst een cv van niet meer dan twee pagina’s.

Dit betekent dus dat kandidaten zich moet beperken tot de belangrijkste gegevens, zonder dat zij cruciale informatie weglaten. Want elke recruiter neemt als eerste weegpunt mee of een kandidaat aan alle in de vacature genoemde vereisten voldoet. Recruiters letten teven op de logische opbouw en continuïteit van een carrière zoals die in een cv wordt weergegeven. Zij lezen hieraan af in hoeverre een kandidaat zich heeft gespecialiseerd en over branchespecifieke kennis beschikt.

Opleuken van het cv
44 procent van de Nederlandse recruiters vindt het geen probleem wanneer kandidaten hun cv rooskleuriger voorstellen dan de werkelijkheid. Met deze zienswijze behoort ons land tot de drie minst rigide landen wanneer het gaat om een zo waarheidsgetrouw mogelijk cv.

De Nederlandse kandidaten springen weliswaar iets voorzichtiger om met de waarheid dan de recruiters, maar toch vindt ook 23 procent van deze groep dat je best een beetje mag overdrijven op je cv.

Een gat op het cv
Waar een gat op je cv van langer dan zes maanden traditioneel als problematisch werd gezien, hoeven Nederlandse kandidaten zich daar tegenwoordig niet meer zo druk over te maken.

Volgens het onderzoek vindt 92 procent van de Nederlandse recruiters het geen probleem wanneer een kandidaat langere tijd zonder werk heeft gezeten.

Persoonlijke noot
Vergeleken met andere Europese landen waarderen Nederlandse werkgevers een persoonlijke noot op de cv van een kandidaat: 90 procent van de recruiters vindt het belangrijk om de persoonlijke motivatie van een kandidaat te weten en 84 procent raadt aan om ook hobby’s te vermelden.

Loyaliteit
Recruiters zijn het op een ander aspect wel met elkaar eens. Zowel de Nederlandse recruiters (96,2 procent) als kandidaten (72,2 procent) vinden het zeer goed overkomen wanneer je langer dan twee jaar bij hetzelfde bedrijf hebt gewerkt.

Bekende merken
Daarnaast heb je als kandidaat ook een streepje voor wanneer je voor een bekend merk hebt gewerkt, volgens 81 procent van de kandidaten en 90,4 procent van de recruiters.

Vrijwilligerswerk
Recruiters hechten minder aan vrijwilligerswerk (15,4 %) dan dat  kandidaten denken (41,6%).

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 280 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?