Personeelsnet

SER wil betaald babyverlof, maar minister gaat portemonnee niet trekken

De SER wil het opnemen van verlof voor ouders eenvoudiger maken. Zowel vaders als moeders moeten in het eerste jaar na de geboorte 6 weken betaald verlof krijgen, gefinancierd door de overheid. Daarvoor moeten bestaande regelingen bij elkaar worden gevoegd en gericht worden op betere zorg voor het jonge kind. Maar minister Koolmees (SZW) heeft andere plannen, waarbij werknemers en werkgevers zelf het verlof voor ouders betalen.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer tekent het advies op in een brief aan de minister van SZW. De Sociaal Economische Raad (SER) is een belangrijk adviesorgaan van het kabinet, waarin werkgevers, vakbonden en kroonleden lastige arbeidsmarktvraagstukken bespreken. 

Met verlof beter voor de baby zorgen
Volgens de SER, moet de nieuwe verlofregeling voldoen aan enkele doelstellingen. Het moet de arbeidsparticipatie van vrouwen bevorderen, de keuzemogelijkheden voor het combineren van arbeid en zorg verbreden en de variëteit aan arbeidspatronen vergroten.

Een andere doelstelling is de ontwikkeling van het jonge kind. Want verlof kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen door in het eerste levensjaar continuïteit en stabiliteit in de zorg te bieden. Bovendien kunnen ook vaders beter betrokken worden door na de geboorte meer voor de baby te zorgen. Dat is goed voor het kind en voor een gelijkere verdeling van arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen, stelt de SER.

SER wil dat de overheid betaalt
De SER wil bestaande regelingen (ouderschapsverlof, kraamverlof, aanvullend kraamverlof en partnerverlof) samenvoegen in één regeling ouderschapsverlof. Bij deze geïntegreerde regeling wordt uitgegaan van de duur van het huidige ouderschapsverlof, dus een individueel recht op 26 maal de arbeidsduur per week.

De eerste 6 weken van het verlof moeten altijd betaald zijn. Zo kunnen ook mensen met lage inkomens gebruik maken van de regeling. De overheid moet de regeling van de SER betalen en dus niet werkgevers en werknemers. Om voor het betaalde verlof in aanmerking te komen, moeten ouders het wel binnen 26 weken opnemen, zodat ze ook echt voor hun kind kunnen zorgen.

Minister legt rekening bij werkgevers en werknemers
Het kabinet werkt ook aan een nieuwe verlofregeling, zoals is afgesproken in het regeerakkoord. Maar minister Koolmees (SZW) vindt het voorstel van de SER te ver gaan. Op de dag van het SER-advies, reageert hij al direct bij de NOS dat dat het kabinet ‘heel binnenkort’ met een eigen voorstel voor ouderschapsverlof komt.

De minister werkt aan een wettelijke regeling voor de partner van de moeder. Die kan zes weken ouderschapsverlof krijgen, waarvan één week 100 procent wordt doorbetaald. De overige vijf weken krijgt de partner 70 procent van het loon. Koolmees ziet niets in het SER-voorstel om de overheid 6 weken verlof te laten betalen voor beide partners. Werkgevers en werknemers moeten de regeling bovendien zelf via premies financieren, vindt de minister van SZW.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?