Personeelsnet

Samenvoegen kleine pensioentjes vanaf 2019

Hoewel werknemers graag in vaste dienst werken, rijgen velen in werkelijkheid flexbanen aan elkaar. Dat is nu al niet ideaal, maar als ze straks met pensioen gaan worden ze geconfronteerd met allemaal plukjes opgebouwd pensioen. Vanaf 2019 wordt het mogelijk de pensioenaanspraken te combineren, zodat een behoorlijk pensioen ontstaat.

Nu is het gebruikelijk dat pensioenfondsen de kleine pensioentjes afkopen, omdat het beheer duurder is dan de opbrengst. Maar als het pensioengeld steeds kan worden meegenomen naar een nieuwe pensioenuitvoerder, kan het doorgroeien tot een groter pensioenbedrag.

Veel verschillende pensioenpotjes
Wie in zijn leven veel verschillende werkgevers heeft, heeft daarmee ook veel verschillende pensioenpotjes. Door hoge administratiekosten kunnen pensioenuitvoerders deze potjes afkopen. Dat zorgt ervoor dat bij ingang van de pensioengerechtigde leeftijd minder pensioen beschikbaar is.

Daarom heeft de Tweede Kamer in ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat maakt het mogelijk om kleine pensioentjes te combineren. Minister Koolmees roept iedereen meteen op om op zoek te gaan naar hun kleine pensioenpotjes. Daarvan zijn er meer dan 200 duizend.

Minimaal 2 euro
Pensioenuitvoerders krijgen de mogelijkheid om pensioenpotjes van meer dan 2 euro en minder dan 468 euro per jaar automatisch toe te voegen aan de pensioenpot waar iemand op dit moment actief pensioen opbouwt. Daarmee groeit zijn totale pensioenspaarpot en wordt de uiteindelijke uitkering hoger. Als de overdracht 5 jaar lang niet lukt, mag er alsnog afkoop plaatsvinden omdat het kleine pensioen anders blijft staan bij het pensioenfonds.

Vanaf 1 januari 2019 mogen pensioenuitvoerders hele kleine pensioenpotjes van minder dan 2 euro laten vervallen. Dit heeft te maken met de hoge administratiekosten die in geen enkele verhouding staan tot de waarde van zo’n heel klein pensioen. Die kosten moeten worden opgebracht door de overige deelnemers en de werkgevers. Deze heel kleine bedragen vervallen aan het collectief.

Minder administratiekosten
Voor pensioenfondsen en verzekeraars heeft de nieuwe wet ook voordelen. Zij hoeven geen kleine pensioenen meer aan te houden tegen hoge kosten en kunnen zich toeleggen op het creëren van meer waarde voor hun deelnemers. Ook hoeven ze geen mails of brieven meer te sturen voor die hele kleine pensioenen.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?