Rechter: werkgever deed niet genoeg om verpleegkundige te beschermen tegen corona

Wat vakbonden collectief zonder succes probeerden af te dwingen, is een verpleegkundige in haar eentje wél gelukt. Want de Rechtbank Amsterdam oordeelde dat haar werkgever verantwoordelijk is voor de coronabesmetting die zij opliep omdat er geen beschermingsmiddelen werden verstrekt, terwijl die wel aanwezig waren. De verpleegkundige ondervindt nog steeds gevolgen van de besmetting en moet kosten maken voor zorg en opvang. Met de rechterlijke uitspraak in de hand, kan zij nu een schadeclaim indienen bij haar werkgever.

Het vakblad Zorgvisie pakt uit met dit nieuws en meldt dat hiermee de eerste zorgwerknemer een rechtszaak wint na een covidbesmetting, waardoor zij honderdduizenden euro’s kan claimen bij de werkgever.

Schadeclaim voor zorgmedewerkers
Het eerste deel van het bericht is juist, maar of de verpleegkundige met haar claim tonnen tegemoet kan zien, valt te betwijfelen omdat Nederlandse rechters nooit zo scheutig zijn bij het toekennen van schadeclaims.

Vakbonden FNV en CNV stapten in februari van dit jaar naar de kortgedingrechter om een collectieve schadeclaim te regelen voor zorgmedewerkers met Long COVID. Zij deden dit omdat het Rijk treuzelt met een compensatieregeling voor zorgmedewerkers die tijdens de coronacrisis moesten doorwerken zonder beschermingsmiddelen en langdurig ziek zijn geworden als gevolg van een COVID-besmetting.

Langdurig ziek met Long COVID
Maar de rechter oordeelde op 8 maart dat de bonden niet ontvankelijk zijn in hun eis dat alle zorgmedewerkers die in 2020 Long COVID hebben opgelopen een voorschot moeten krijgen op een schadevergoeding. De uitspraak ging echter niet om de inhoud van de eis, maar over de juridische beperking om deze collectieve actie met eenkort geding af te handelen.

Wel zegt de rechter dat de eis van de vakbonden begrijpelijk is, omdat gedupeerden op korte termijn duidelijkheid willen krijgen over een financiële compensatie voor hun zorg in de eerste periode van de coronapandemie. Want veel zorgmedewerkers moesten toen zonder beschermingsmiddelen werken en daarbij zijn velen besmet geraakt en sommigen daardoor ook langdurig ziek geworden.

Werkgever tekort geschoten bij bescherming werknemer
In de zaak die de zorgmedewerker aanspande oordeelde de rechtbank dat de werkgever te weinig had gedaan om het personeel te beschermen tegen het coronavirus. Er waren wel algemene beschermingsmaatregelen genomen, maar mondneusmaskers werden niet beschikbaar gesteld. Werknemers mochten zo’n masker pas gebruiken als de aanwezige arts (specialist ouderengeneeskunde) oordeelde dat het nodig was. De arts kon daar positief over beslissen als er werkzaamheden werden uitgevoerd die extra kans op besmetting zouden geven.

De werkneemster heeft bij haar werkgever aangedrongen op betere bescherming voor het personeel. Zij was coördinerend verpleegkundige en had goed zicht op beschikbare voorraden en de werkzaamheden. Bovendien was zij zelf ook deskundig genoeg om te kunnen oordelen dat er meer bescherming nodig was. De rechter gaat daar in mee en concludeert dat de COVID-besmetting van de werkneemster zeer waarschijnlijk het gevolg is van werken met onvoldoende bescherming. De rechter houdt de werkgever daarvoor verantwoordelijk. Die kan zich hierbij niet beroepen op het oordeel van een arts, want als werkgever ben je eigenstandig verantwoordelijk om het personeel zo goed mogelijk te beschermen tegen arborisico’s.

ZORG GOED VOOR UW MEDEWERKERS: Met deze HR-Tools voor arbo

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 280 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?