Personeelsnet

Rechten en plichten vakantie en vrije dagen 2015 - 2016

Een werknemer heeft wettelijk recht op vakantie met behoud van loon, van 4x het aantal gewerkte uren. Bij een werkweek van bijvoorbeeld 5 dagen, is de minimum vakantieperiode dus 20 dagen per jaar. In de cao staan meestal ook afspraken over nog een aantal bovenwettelijke vakantiedagen. Hier ziet u een overzicht van de regels en van de vakantieperiodes waarin medewerkers waarschijnlijk hun vrije dagen willen opnemen.

Werkgevers vinden de doorbetaalde vakantiedagen van hun personeel vaak al veel ruim, maar vergeleken met andere landen, heeft Nederland het minste feestdagen en wettelijk bepaalde vakantiedagen. Want met ‘maar’ 20 vrije dagen per jaar staat Nederland onderaan in Europa.

Vakantiedagen binnen 6 maanden opnemen
De wettelijke vakantiedagen vervallen na anderhalf jaar. De werknemer moet ze dus binnen 6 maanden na het opbouwjaar opnemen. Wettelijke vakantiedagen die in 2015 zijn opgebouwd, vervallen dus op 1 juli 2016. Overigens moet de werkgever wel de gelegenheid geven om de dagen daadwerkelijk op te nemen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen (uit de cao), geldt een vervaltermijn van 5 jaar.

Als de werknemer door ongelukkige omstandigheden niet in staat is geweest vakantie op te nemen, geldt de termijn van 6 maanden niet. Ook is het mogelijk om in overleg tussen werkgever en werknemer maatwerkafspraken te maken over het sparen van vakantiedagen, bijvoorbeeld omdat de werknemer op enig moment een langere tijd vrij wil nemen.
 
Naast vakantiedagen zijn er ook feestdagen
Naast de vrije dagen, zijn er in Nederland ook een aantal erkende feestdagen:

  • Nieuwjaarsdag,
  • Goede Vrijdag,
  • Pasen,
  • Koningsdag,
  • Bevrijdingsdag,
  • Hemelvaartsdag,
  • Pinksteren en
  • Kerstmis.

Een erkende feestdag, betekent niet automatisch ook een doorbetaalde vrije dag. Of een erkende feestdag ook een vrije dag is, hangt af van de bepalingen in de cao of arbeidsovereenkomst. Daarin is ook geregeld of de werknemer een toeslag krijgt voor werken op een feestdag, maar extra geld of tijd is niet altijd (meer) vanzelfsprekend.

Naast de erkende feestdagen zijn er ook andere dagen (zoals Chanoeka of het Suikerfeest) die niet erkend zijn. Tenzij daarover in de cao of arbeidsovereenkomst iets is geregeld, moet de werknemer daar een eventueel een vrije dag voor opnemen.

Bevrijdingsdag is uitzondering
Uitzondering is Bevrijdingsdag (5 mei). Het is wel een nationale feestdag, maar zeker niet automatisch ook een vrije dag. Overheidswerknemers hebben op 5 mei meestal wel vrij, maar overige werknemers hebben vaak maar één keer in de 5 jaar (het lustrumjaar, zoals 2015 en 2020) recht op een doorbetaalde vrije dag.

Dit is meestal op deze manier geregeld in de cao, maar als daar niets over in staat, bepaalt de werkgever zelf of er recht is op een vrije dag.

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Vakantieperiodes 2015 en 2016
Hieronder vindt u overzichten van feestdagen en vakantieperiodes in 2015 en 2016.

Erkende feestadgen 2015

Officiële feestdagDatum
Nieuwjaarsdag Donderdag 1 januari 2015
Goede Vrijdag Vrijdag 3 april 2015
Pasen: eerste en tweede paasdag Zondag 5 en maandag 6 april 2015
Koningsdag Maandag 27 april 2015
Bevrijdingsdag Dinsdag 5 mei 2015
Hemelvaartsdag Donderdag 14 mei 2015
Pinksteren: eerste en tweede pinksterdag Zondag 24 en maandag 25 mei 2015
Kerst: eerste en tweede kerstdag Vrijdag 25 en zaterdag 26 december 2015

Overige feestdagen 2015

 

Overige (feest)dagen

Datum

Dag v/d week

Week Nr.

1 April 2015

1 april 2015

woensdag

Week 14

Carnaval 2015

15 t/m 17 februari 2015

zondag t/m dinsdag

Week 7 / 8

Dag van de Arbeid 2015

1 mei 2015

vrijdag

Week 18

Dierendag 2015

4 oktober 2015

zondag

Week 40

Dodenherdenking 2015

4 mei 2015

maandag

Week 19

Drie Koningen 2015

6 januari 2015

dinsdag

Week 2

Halloween 2015

31 oktober 2015

zaterdag

Week 44

Moederdag 2015

10 mei 2015

zondag

Week 19

Offerfeest 2015

23 september 2015

woensdag

Week 39

Prinsjesdag 2015

15 september 2015

dinsdag

Week 38

Ramadan (Begin) 2015

18 juni 2015

donderdag

Week 25

Ramadan (Einde) 2015

17 juli 2015

vrijdag

Week 29

Sint Maarten 2015

11 november 2015

woensdag

Week 46

Sinterklaas 2015

5 december 2015

zaterdag

Week 49

Suikerfeest 2015

17 t/m 20 juli 2015

vrijdag t/m maandag

Week 29 / 30

Vaderdag 2015

21 juni 2015

zondag

Week 25

Valentijnsdag 2015

14 februari 2015

zaterdag

Week 7

Wintertijd 2015

25 oktober 2015

zondag

Week 43

Witte Donderdag 2015

2 april 2015

donderdag

Week 14

Zomertijd 2015

29 maart 2015

zondag

Week 13

 

Erkende feestdagen 2016

Officiële feestdagDatum
Nieuwjaarsdag Vrijdag 1 januari 2016
Goede Vrijdag Vrijdag 25 maart 2016
Pasen: eerste en tweede paasdag Zondag 27 en maandag 28 maart 2016
Koningsdag Woensdag 27 april 2016
Bevrijdingsdag Donderdag 5 mei 2016
Hemelvaartsdag Donderdag 5 mei 2016
Pinksteren: eerste en tweede pinksterdag Zondag 15 en maandag 16 mei 2016
Kerst: eerste en tweede kerstdag Zondag 25 en maandag 26 december 2016


Overige feestdagen 2016

Drie Koningen 2016

6 januari 2016

woensdag

Week 1

Carnaval 2016

7 t/m 9 februari 2016

zondag t/m dinsdag

Week 5 / 6

Valentijnsdag 2016

14 februari 2016

zondag

Week 6

Witte Donderdag 2016

24 maart 2016

donderdag

Week 12

Zomertijd 2016

27 maart 2016

zondag

Week 12

1 April 2016

1 april 2016

vrijdag

Week 13

Dag van de Arbeid 2016

1 mei 2016

zondag

Week 17

Dodenherdenking 2016

4 mei 2016

woensdag

Week 18

Moederdag 2016

8 mei 2016

zondag

Week 18

Ramadan (Begin) 2016

6 juni 2016

maandag

Week 23

Vaderdag 2016

19 juni 2016

zondag

Week 24

Ramadan (Einde) 2016

5 juli 2016

dinsdag

Week 27

Suikerfeest 2016

6 t/m 9 juli 2016

woensdag t/m zaterdag

Week 27

Offerfeest 2016

11 september 2016

zondag

Week 36

Prinsjesdag 2016

20 september 2016

dinsdag

Week 38

Dierendag 2016

4 oktober 2016

dinsdag

Week 40

Wintertijd 2016

30 oktober 2016

zondag

Week 43

Halloween 2016

31 oktober 2016

maandag

Week 44

Sint Maarten 2016

11 november 2016

vrijdag

Week 45

Sinterklaas 2016

5 december 2016

maandag

Week 49

Schoolvakanties 2015 tot 2017

Voor schoolvakanties gelden adviesdata, waar scholen deels van mogen afwijken. Zo verschuiven scholen in het zuiden van het land de voorjaarvakantie meestal naar de Carnavalsperiode, wanneer de adviesdata ongunstig uitvallen.

De zomervakantieperiode staat wel vast; op deze data moet iedere school verplicht vrij geven. Sinds 2014, zijn de meivakantie en kerstvakantie overigens ook verplichte vakantieperiodes.

Soort vakantie

Regio

Vakantieperiode

Herfstvakantie¹

noord

17 oktober t/m 25 oktober 2015

midden

17 oktober t/m 25 oktober 2015

zuid

24 oktober t/m 1 november 2015

Kerstvakantie

heel Nederland

19 december 2015 t/m 3 januari 2016

Voorjaarsvakantie¹

noord

27 februari t/m 6 maart 2016

midden

20 februari t/m 28 februari 2016

zuid

20 februari t/m 28 februari 2016

Meivakantie

heel Nederland

30 april t/m 8 mei 2016

Zomervakantie

noord

16 juli t/m 28 augustus 2016

midden

9 juli t/m 21 augustus 2016

zuid

23 juli t/m 4 september 2016

 ¹ Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie adviseert om bij de school na te vragen op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

Soort vakantie

Regio

Vakantieperiode

Herfstvakantie¹

noord

15 oktober t/m 23 oktober 2016

midden

15 oktober t/m 23 oktober 2016

zuid

22 oktober t/m 30 oktober 2016

Kerstvakantie

heel Nederland

24 december 2016 t/m 8 januari 2017

Voorjaarsvakantie¹

noord

18 februari t/m 26 februari 2017

midden

25 februari t/m 5 maart 2017

zuid

25 februari t/m 5 maart 2017

Meivakantie

heel Nederland

22 april t/m 30 april 2017

Zomervakantie

noord

22 juli t/m 3 september 2017

midden

8 juli t/m 20 augustus 2017

zuid

15 juli t/m 27 augustus 2017

¹ Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie adviseert om bij de school na te vragen op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?