Psychisch verzuim: 9 vragen geven inzicht of een medewerker mogelijk uitvalt

Arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare hebben nieuwe cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat het psychisch verzuim als gevolg van stress vorig jaar met 13% is gestegen ten opzichte van 2019. Om verzuim te voorkomen, deelt stress-expert Ellen Botman negen vragen waarmee de mentale weerbaarheid van werknemers kan worden beoordeeld. Deze vragen helpen People managers en HR-adviseurs om de mentale veerkracht van hun werknemers te meten en vroegtijdig in te grijpen wanneer dat nodig is.

Het psychisch verzuim was vorig jaar dertien procent hoger dan in 2019. Daarom deelt Ellen Botman, psycholoog en stress-expert van Happy Brain Clinics, negen vragen die een indicatie geven hoe goed iemand met stress omgaat. Daarmee wordt duidelijk of een collega het risico loopt uit te vallen en kan er tijdig worden ingegrepen zodat uitval door ziekteverzuim wordt beperkt.

De vragen richten zich op factoren als stressmanagement, werktevredenheid, de kwaliteit van het leven en sociale relaties. Als werknemers op meerdere vragen ontkennend antwoorden, kan dit een indicatie zijn dat hun veerkracht tekortschiet. Door deze vragen te gebruiken, kunnen People managers en HR-adviseurs proactief handelen en zo stress en burn-out voorkomen.

HR kan weerbaarheid inschatten en uitval voorkomen
“Stress op het werk is nooit de enige oorzaak wanneer iemand uitvalt met psychische klachten. Er zijn altijd meerdere factoren die een rol spelen. Hoe goed kan je tegen stress? En als je stress hebt, hoe ga je daar dan mee om? Heb je vrienden of familie waar je op kan terugvallen? Vind je je leven zinvol? Dat zijn factoren die een indicatie geven over iemands veerkracht. Ook bieden ze inzicht in het risico op uitval”, aldus Botman.

“Gelukkig kan je als manager, HR-businesspartner of ondernemer in een vroeg stadium de weerbaarheid van iemand inschatten, zodat je met gerichte acties uitval kan voorkomen”, stelt Botman. “Ga met je collega of medewerker in gesprek over de werkomstandigheden, stressmanagement en kwaliteit van leven. Zo ontdek je of iemand nog voldoende weerbaar is.”

Mentale veerkracht meten met negen vragen
Door negen vragen te beantwoorden, ontstaat een goed startpunt voor een gesprek over hoe iemand het werkzame leven ervaart. Deze vragen zijn een versimpeling van een uitgebreidere veerkrachtanalyse die bij het instituut van Botman wordt gebruikt. Beantwoordt de medewerker de meeste vragen met ‘ja’, dan is de veerkracht nog dik in orde.

Maar is het antwoord op meerdere vragen ontkennend, dan laat de veerkracht hoogstwaarschijnlijk te wensen over. “Zorg in dat geval voor extra ondersteuning om uitval op termijn te voorkomen”, waarschuwt Botman.

VEERKRACHTANALYSE IN 9 VRAGEN

Vragen over het werk

1: Geeft je werk je voldoening?

2: Voel je je gewaardeerd in je werk?

3: Vertrouw je op je leidinggevende?

Vragen over stressmanagement

4: Als je iets heftigs meemaakt, ben je dan na korte tijd weer jezelf?

5: Voel je je wel eens overweldigd?

6: Houd je in alle situaties het overzicht?

Vragen over kwaliteit van leven

7: Kan je goed voor jezelf zorgen? Ga je bijvoorbeeld op tijd naar de huisarts en naar de tandarts?

8: Heb je tenminste één warme relatie met iemand die je vertrouwt?

9: Vind je dat je ook wel eens minder dan een 10 mag scoren?


MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 452 exclusieve vakartikelen en 281 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?