Plan loondispensatie arbeidsgehandicapten van de baan

Het kabinet trekt het plan terug om arbeidsgehandicapten minder te betalen dan het minimumloon, omdat het niet uitvoerbaar blijkt. Gehandicaptenorganisaties, vakbonden en werkgevers hadden daarvoor al gewaarschuwd. Ook maatschappelijk was er weinig steun voor het plan, waardoor werkende mensen met een beperking bij de gemeente moesten vragen om een aanvullende uitkering.

De maatregel voor loondispensatie werkte vooral slecht uit voor mensen met een verdienende partner, omdat dan het recht op aanvulling vervalt. Zij moesten dus werken onder het minimumloon, waardoor zij zich niet gewaardeerd voelden.

Nieuw plan dat wel werkt
Volgens de NOS sprak VVD-staatssecretaris Van Ark de afgelopen maanden uitvoerig  met relevante organisaties en kwam vervolgens tot de conclusie dat het plan niet uitvoerbaar was. Het zou ook niet leiden tot meer banen voor mensen met een beperking.

De huidige regels voor loonkostensubsidies aan werkgevers blijven voorlopig van kracht, terwijl de staatssecretaris een nieuw plan maakt dat wel gaat werken. Officieel wordt de wijziging overigens pas op Prinsjesdag bekend, maar de staatssecretaris weerspreekt de berichtgeving hierover niet.

Geen animo voor verandering
Het plan om meer mensen met een beperking aan werk te helpen, staat in het Regeerakkoord, maar viel al meteen slecht bij maatschappelijke organisaties. Het zou veel rompslomp opleveren voor betrokkenen, die het gevoel hadden dat zij hun hand moesten ophouden bij de gemeente, terwijl zij toch gewoon een baan hadden.

Werkgevers zijn over het algemeen tevreden met het huidige systeem voor loonkostensubsidie en hadden eigenlijk weinig behoefte aan een nieuwe regeling. Voordeel was wel dat de loondispensatie ‘automatisch’ door de Belastingdienst zou worden verrekend vanaf 2019.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?