Personeelsnet

Pensioenfondsen krabbelen verder op, akkoord kan korting voorkomen

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in mei opgelopen van 90% naar 92%. Na de daling in april krabbelde de rente wat op in mei. De beleidsdekkingsgraad daalde naar 98% terwijl deze minimaal 100% moet zijn. Op basis van de huidige regels zou dat voor eind 2020 betekenen dat pensioenfondsen de pensioenen moeten afstempelen. Alleen een pensioenakkoord of ingrijpen door de politiek kan dat nog verhinderen.

De coronacrisis heeft nog steeds een behoorlijke impact op de pensioenfondsen. Door versoepeling van de maatregelen kan het economisch verkeer weer wat op gang komen. Het is onbekend wat dit betekent voor de dekkingsgraden, maar feit blijft dat veel pensioenfondsen zich momenteel in de gevarenzone bevinden. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon, wereldwijd adviesbureau voor risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen, dat dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

Rente gestegen, meer vermogen bij pensioenfondsen
Verbeterde economische vooruitzichten duwden de rente in mei iets omhoog. De rente waarmee pensioenfondsen hun toekomstige verplichtingen berekenen, daalde naar 1,9%. Daardoor nam de waarde van de verplichtingen per saldo met 0,9% af.

In april en mei verbeterde het sentiment op de financiële markten. Hoewel de vooruitzichten op korte termijn niet zo best zijn voor veel bedrijven, keken beleggers veel verder vooruit. Zij werden blij van het afbouwen van de lockdownmaatregelen, nieuwe plannen van Duitsland en Frankrijk voor een noodfonds van 750 miljard euro om de economie van Italië en Spanje te steunen en het oplopen van de olieprijzen. Ze bleven aandelen kopen, waardoor de koersen stegen. Dat is gunstig voor het aandelenkapitaal van de pensioenfondsen. Helaas leverden obligaties en vastgoed iets minder op, maar toch steeg de totale portefeuille deze maand met 0,8%.

Pensioenakkoord verder uitwerken
Het kabinet spreekt geregeld met vakbonden en werkgevers over coronamaatregelen en over de toekomst van de pensioenen. Er is wel vertraging van de hoofdlijnennotitie voor het pensioenakkoord, maar deze wordt nog steeds voor de zomer verwacht. De feitelijke invoering komt wel een stuk later te liggen, namelijk pas in 2027.

Het is de bedoeling dat dan in één keer, via een ‘big bang’, alle pensioencontracten omgezet worden naar het nieuwe contract. De jaren daarvoor zijn dan nodig om wetgeving uit te werken en overgangsproblematiek op te lossen.

Vijf jaar wachten is te lang
De ingang van het nieuwe pensioenstelsel in 2027 is “wel erg ver weg” ”, zegt Frank Driessen, Chief Executive Officer van Aon Retirement & Investment. “Dat betekent dat pensioenfondsen nog vijf jaar langer moeten aanmodderen in het huidige systeem  en het is de vraag hoe de komende jaren dan met mogelijke kortingen wordt omgegaan.”

“Als het inderdaad nog vijf jaar langer gaat duren, legt het niet doorvoeren van kortingen extra druk op de jongere generatie,” waarschuwt Driessen. Ook kan het eventueel niet doorvoeren van kortingen druk leggen op de transitie naar het nieuwe systeem. Er zijn dan minder buffers beschikbaar om de transitie te financieren.

Contract zonder last van de rekenrente
Het contract zonder rekenrente wordt steeds meer als mogelijke oplossing gezien voor een robuuster systeem. Als er geen rekenrente meer is, is het ook niet nodig om per dag stil te staan bij de dekkingsgraad van pensioenfondsen. Het contract waar nu aan gedacht wordt, kent allerlei verdeelregels die het niet eenvoudiger maken.

“Wij maken ons zorgen of een dergelijk contract voldoende begrepen wordt door de deelnemers. Ook in een contract zonder rente komt de huidige economische situatie tot uitdrukking”, aldus Driessen. “Gepensioneerden zullen in een contract zonder rente de economische schokken direct in hun portemonnee voelen. Mocht er voor een dergelijk contract gekozen worden, is het van groot belang hierover helder te communiceren."

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?