Personeelsnet

Pensioenfondsen hoeven niet te korten en blijven hoopvol over 2021

De meeste Nederlandse pensioenfondsen hoeven hun pensioenen niet te korten, hoewel hun gemiddelde dekkingsgraad in 2020 is teruggelopen van 103% naar 100%. Omdat geen korting nodig is zolang de dekkingsgraad minimaal 90% is, lijken kortingen afgewend; hooguit zal een enkel pensioenfonds nog beperkte kortingen moeten doorvoeren.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon, wereldwijd dienstverlener op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

Een jaar uitstel
In maart liepen pensioenfondsen nog flinke klappen op door de coronacrisis. Daardoor zakten  aandelenkoersen en daalde de rente. De gemiddelde dekkingsgraad was een stuk lager dan 100% en miljoenen pensioendeelnemers leken af te stevenen op een korting van hun pensioenen.

Minister Koolmees bracht opnieuw redding met een jaar uitstel: geen korting in 2020 zolang de dekkingsgraad minimaal 90% is. Uiteindelijk herstelden de aandelenkoersen zich en eindigden zelfs in de plus, maar de aanhoudend lage rente zorgde toch voor wat terugloop in de dekkingsgraad. Kortingen zijn voor eind 2021 nog steeds een realistisch scenario. Want de fondsen moeten de  komende periode toegroeien naar een minimale richtdekkingsgraad van 95%. 

Nieuw pensioenstelsel
Naast de coronacrisis was het voor pensioenfondsen ook op een ander vlak een bewogen jaar. In juni van dit jaar kwam er duidelijkheid over de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel. De verschuiving naar een beschikbare premieregeling tot uiterlijk 1 januari 2026 is opvallend, want in Nederland is van oudsher de middelloonregeling dominant, vaak uitgevoerd door een bedrijfstakpensioenfonds.

Nu wordt gekozen voor een ander systeem dat beter past bij de huidige arbeidsmarkt en maatschappij. Met een ‘eigen’ pensioenvermogen wordt tegemoet gekomen aan toenemende arbeidsmobiliteit en sluit het beter aan op de ontwikkelingen binnen de maatschappij. Het pensioen gaat meebewegen met de ontwikkelingen van de economie en is daarmee toekomstbestendiger. Iedereen krijgt dezelfde premie, deze wordt belegd en een ieder krijgt een individuele aanspraak op een deel van het collectieve vermogen. Ook wordt het beleggingsrendement toegespitst op de verschillende groepen binnen het pensioenfonds. Pensioen wordt daarmee persoonlijker.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?