Personeelsnet

Pensioenakkoord alleen als werknemers en gepensioneerden profiteren

Pensioenfondsen maken prima rendementen, maar die komen onvoldoende bij de werknemers en gepensioneerden terecht. Dat komt omdat de fondsen rekening moeten houden met een extreem lage rekenrente, vinden de vakbonden. Ze eisen soepeler regels, anders komt er géén pensioenakkoord.

Het kabinet wil de pensioenen beter houdbaar maken en minister Koolmees (SZW) is er daarom op gebrand om met werkgevers en vakbonden een pensioenakkoord te sluiten. Pensioen zouden flexibeler moeten worden en (geleidelijk) meestijgen en –dalen met de rendementen die de pensioenfondsen maken. De onderhandelingen over het akkoord zitten nu al weken ‘in de laatste fase’. Grote spelbreker is de extreem lage rekenrente die verhoging van de pensioenen in de weg staat.

De rekenrente moet van de bonden omhoog
De rente is kunstmatig laag, vinden de bonden, omdat de Europese Centrale Bank zo de economie en inflatie wil aanjagen. Door de lage rente is ook de rekenrente laag en kunnen de pensioenfondsen niet indexeren, terwijl ze in werkelijkheid heel goed draaien. Ze willen daarom dat de rekenrente omhoog gaat en werknemers meer pensioen gaan opbouwen en gepensioneerden meer pensioenuitkering kunnen krijgen.

De minister wil niet aan de rekenrente tornen, ook op advies van de Nederlandsche Bank (DNB). Die vindt dat de rekenrente alleen omhoog kan als pensioenfondsen de hoogte van de pensioenen niet meer garanderen. Zolang fondsen een gegarandeerd bedrag uitkeren, moet er uiterst behoedzaam worden gerekend. Tenslotte moet er voor iedereen genoeg pensioenkapitaal in de pot blijven om (straks) uit te keren.

Pensioenstelsel verdient meer vertrouwen
Nederland prijkt bovenaan de lijstjes met beste pensioenstelsels, maar het vertrouwen heeft in Nederland “een flinke knauw gekregen door discussie over pensioenpotten die leeg zouden raken, over kortingen die dreigen en door tien jaar niet indexeren”, stellen vakbonden FNV, CNV en VCP in een gezamenljke verklaring

Het is de hoogste tijd om dat vertrouwen te herstellen, stellen de bonden. “Daarvoor is nodig dat de prima rendementen van onze pensioenfondsen weer bij de deelnemers terecht kunnen komen. Dat kan, maar dan moet de minister wel willen meewerken.”

Iedereen moet meebetalen aan pensioen
Om de pensioenen houdbaar te maken, willen de vakbonden dat zoveel mogelijk mensen een aanvullend pensioen opbouwen. Daarvoor moeten ook uitzendkrachten, payrollers en zzp'ers zoveel mogelijk onder de pensioenregelingen in bedrijfstakken komen te vallen.

Verder willen de vakbonden dat mensen in goede gezondheid hun pensioen kunnen halen. Daarom willen ze dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt. Ook willen ze weer afspraken maken in bedrijven en sectoren ‘over eerlijk (eerder) stoppen met werken’, zonder dat de fiscus dat met boetes tegenwerkt.

Betere rekenregels, hogere rekenrente
De bonden willen soepeler rekenregels en aanvaarden daarbij de werkelijkheid dat pensioen het resultaat is van de premie die je inlegt en het rendement dat daarmee collectief behaald kan worden. Dat is niet risicovrij, terwijl DNB eist dat dezelfde risicovrije rekenrente gebruikt moet worden om alle verplichtingen te bepalen.

Voor een stabiele pensioenopbouw voor – met name jongere – werkenden is een stabiele (en hogere) rekenrente nodig. Maar door vast te houden aan de lage rekenrente drukt De Nederlandsche Bank de sociale partners in de verdediging, waardoor het heel lastig wordt nog een pensioenakkoord af te sluiten. Hierdoor blijft indexatie van pensioen en pensioenopbouw hoogst onzeker en wordt de overgang naar een nieuw pensioenstelsel onbetaalbaar, waarschuwen de vakbonden.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?