Pensioen nauwelijks gekort, straks automatisch verdeeld bij scheiding

Sinds 2015 zijn nauwelijks pensioenen gekort, ondanks dat veel fondsen nog druk bezig zijn met het herstel van hun kapitaal. Dat komt doordat fondsen langer de tijd mogen nemen om financiële schokken op te vangen. De wet hoeft daarom niet te worden gewijzigd. Wel zal straks het pensioen automatisch worden verdeeld als pensioendeelnemers gaan scheiden.

Dankzij de Wet aanpassing financieel toetsingskader uit 2015, zijn er nauwelijks pensioenkortingen geweest, ondanks dat veel fondsen in 2016 en 2017 lange tijd een dekkingsgraad onder de 100 procent hadden. Wel blijken fondsen in hun herstelplannen vaak uit te gaan van optimistische rendementsverwachtingen. Als zij dan lagere rendementen realiseren, blijft herstel naar het wettelijk vereiste vermogen langdurig uit. Dat blijkt uit de evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader die minister Koolmees (SZW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Nauwelijks korting, pensioenpremies stabiel
De doelstelling om kortingen te voorkomen, is ondanks de lage rente grotendeels gehaald. Sinds 2015 hebben slechts twee kleine fondsen een bescheiden korting doorgevoerd. Positief is ook dat de pensioenpremies tamelijk stabiel zijn gebleven ten opzichte van het loon. En sinds 2015 verschaffen pensioenfondsen hun deelnemers vooraf meer duidelijkheid over de verdeling van financiële mee- en tegenvallers.

Voor een toekomstbestendig pensioen is meer nodig dan noodzakelijk onderhoud, dat was ook duidelijk tijdens de wetswijziging in 2015. Minister Koolmees wil samen met de sociale partners het pensioenstelsel moderniseren. De vragen en resultaten van deze evaluatie worden daarbij meegenomen.

Pensioen automatisch verdeeld bij scheiding
Minister Koolmees stelt verder voor om het pensioen bij een scheiding voortaan automatisch te verdelen over beide ex-partners. 

Na een scheiding heb je recht op de helft van het pensioen dat je ex-partner heeft opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Maar dat moet dan wel binnen twee jaar zijn doorgegeven aan het pensioenfonds. Als je dat vergeet of te lang uitstelt, moet je de uitbetaling zelf met je ex-partner regelen, ook als die daar geen zin in heeft.

Ex-partners kunnen los van elkaar beslissen
Om kwetsbare partners beter te beschermen, moeten pensioenfondsen de pensioenrechten direct na de scheiding gaan verdelen tussen de ex-partners. Nu gebeurt dat pas vlak voor de ingang van het pensioen, waardoor ex-partners levenslang afhankelijk van elkaar blijven voor beslissingen over hun pensioen. Bijvoorbeeld over de vraag wanneer het pensioen moet ingaan.

Straks kunnen beide ex-partners los van elkaar beslissen en beschikken over het verdeelde pensioen. Beide ex-partners krijgen daarmee meer regie op hun eigen financiële planning. Na de scheiding is in je pensioenoverzicht meteen duidelijk hoeveel pensioen je later kan verwachten.

Overleg met pensioenfondsen
Koolmees gaat dit regelen door een aanpassing van de zogeheten Wet verevening pensioenenrechten bij scheiding uit 1995. Hij wil die medio 2019 bespreken met de Tweede Kamer. De komende tijd werkt hij het voorstel verder uit met de pensioensector, het Actuarieel Genootschap en andere betrokkenen.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?