Pensioen 2024: standaard in vacaturetekst, vanaf 18 jaar, maar uitstel bedrag ineens

Onlangs informeerde minister Schouten de Tweede Kamer over hoe het staat met verschillende pensioenonderwerpen. Uit deze brief lichten we drie opvallende punten voor HR-adviseurs. Zo hebben werkgeversorganisaties met grote vacaturesites afgesproken om standaard pensioeninformatie op te nemen in vacatureteksten. Verder gaan werknemers begin 2024 al vanaf 18 jaar pensioen opbouwen en is er weer uitstel voor de mogelijkheid om 10 procent ineens op te nemen van het pensioen. Dat wordt op zijn vroegst pas op 1 januari 2025 mogelijk.

Een pensioenregeling is niet verplicht, maar de meeste werknemers bouwen wel pensioen op bij een (sector-)pensioenfonds of met een premiepensioen dat hun werkgever aanbiedt als arbeidsvoorwaarde. Als de werknemer pensioen opbouwt, moet dat vanaf 2024 al gebeuren vanaf 18-jarige leeftijd, in plaats van 21 jaar nu. Dat schrijft minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) in haar verzamelbrief over pensioenen.

Naar verwachting beginnen veel mensen met fysiek (zware) beroepen al op jongere leeftijd met werken. Zij kunnen hierdoor al op hun 58e jaar 40 pensioenjaren opbouwen. Dat kan tegen die tijd wellicht mogelijkheden bieden om dan al van het opgebouwde pensioenkapitaal te profiteren.

Pensioenregeling aanpassen naar 18 jaar
Voor bedrijven die hun werknemers pensioen aanbieden, betekent dit dat ze hun pensioenregelingen moeten aanpassen. Ze moeten ervoor zorgen dat werknemers van 18 jaar en ouder ook mee kunnen doen met de pensioenregeling. Ook bedrijven die pensioenen regelen via een verzekering moeten hier rekening mee houden. Omdat het lastig is voor verzekeraars om hun pensioenreglement snel te wijzigen, mogen ze de pensioengroep van 20-24 jaar naar beneden uitbreiden met 18- en 19-jarigen, zonder dat de premie verandert. Hierbij moeten ze wel opletten dat ze niet meer premie vragen dan wettelijk is toegestaan.

Deze tijdelijke regel maakt het makkelijker voor bedrijven om veel pensioenregelingen snel aan te passen. Zowel werkgevers als verzekeraars moeten wel goed opletten dat ze niemand oneerlijk behandelen vanwege hun leeftijd. Ook sectorale pensioenfondsen die nu een hogere leeftijdsgrens dan 18 jaar hebben, moeten hun regels aanpassen.

Opnemen pensioenbedrag ineens uitgesteld tot 2025
Met de nieuwe pensioenwetgeving wordt het mogelijk om 10 procent van het pensioenbedrag ineens uit te laten keren op de pensioendatum. Deze mogelijkheid is al een aantal keer uitgesteld en wordt nu weer verder in de toekomst verschoven. Eerder dit jaar was er nog het plan om het vanaf 1 juli 2024 mogelijk te maken, maar dat gaat niet lukken, omdat de parlementaire behandeling nog moet plaatsvinden.

Bovendien moeten pensioenfondsen genoeg tijd krijgen om hun pensioendeelnemers goed te informeren over de ze mogelijkheid én de gevolgen ervan voor de rest van het uit te keren pensioen. De pensioenuitvoerders hebben hiervoor zeker zes tot negen maanden nodig hebben nadat het parlement heeft ingestemd met de wet. De minister schrijft dan ook dat deze nieuwe mogelijkheid waarschijnlijk pas vanaf 1 januari 2025 ingaat.

Sollicitanten informeren over pensioen
Pensioen is zo’n belangrijke arbeidsvoorwaarde, dat sollicitanten beter inzicht moeten krijgen of de werkgever die arbeidsvoorwaarde aanbiedt. Daarom is de minister in gesprek gegaan met werkgevers over hoe ze sollicitanten beter kunnen informeren over de pensioenregeling.

Na deze gesprekken, hebben de werkgevers de grootste vacaturesites in Nederland gevraagd om in vacatureteksten standaard informatie over het pensioen op te nemen. Deze actie is een aanvulling op de al bestaande regel dat werkgevers hun nieuwe werknemers binnen een maand na het beginnen van het werk moeten informeren over het pensioen (Artikel 655, boek 7 BW). Zo weten werknemers of ze aan de pensioenregeling deelnemen en onder welke voorwaarden.

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbriefDoorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?