Personeelsnet

Ouders krijgen vanaf augustus 2022 ouderschapsverlof door UWV deels betaald

Om meer ruimte te geven om werk en zorg te combineren, zet het kabinet een volgende stap in de verlofregelingen voor ouders van jonge kinderen. Zij krijgen vanaf augustus 2022 voor 9 van de 26 weken voor de helft het ouderschapsverlof betaald. Het kabinet wil het daarmee aantrekkelijker maken voor ouders om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen.

Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. De brief is een reactie van het kabinet op een onderzoek naar de (maatschappelijke) gevolgen van deeltijdwerk.

Geen extra kosten werkgevers
Werknemers hebben nu recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Door vanaf augustus 2022 het ouderschapsverlof deels te gaan betalen, wil het kabinet een belemmering wegnemen om ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. Naar verwachting zullen 200 duizend ouders gebruik maken van die mogelijkheid.

De kosten van het betaald ouderschapsverlof zijn structureel 340 miljoen euro per jaar. De dekking wordt opgenomen in het wetsvoorstel ouderschapsverlof, dat na de zomer aan de Tweede Kamer wordt verstuurd. Het UWV verzorgt de uitkering, dus werkgevers hoeven het salaris niet voor de helft door te betalen. Mogelijk zullen vakbonden wel proberen om een extra aanvulling op de cao-agenda zetten.

Uitkering van UWV tot 50% dagloon
Nu al kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij werkgever en werknemers daar binnen hun bedrijf of cao andere afspraken over maken. Daardoor kan niet iedereen het zich veroorloven gebruik te maken van het verlof: slechts een derde van de ouders neemt ouderschapsverlof op.

Daarom heeft het kabinet besloten om de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof te gaan betalen. Ouders krijgen straks van UWV een uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon, tot 50% van het maximum dagloon. Om ervoor te zorgen dat zowel UWV als bedrijven zich kunnen voorbereiden op deze regeling gaat de verlofregeling pas vanaf augustus 2022 in.

Betaald verlof opnemen in jaar na geboorte
Het betaalde ouderschapsverlof van 9 weken moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Daarmee krijgen gezinnen meer tijd om te wennen aan de nieuwe situatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen.

De overige 17 weken verlof blijven wettelijk onbetaald en kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen. Het blijft mogelijk voor werkgevers en werknemers om daar aanvullende afspraken over te maken.

Vrouwen in deeltijd draaien op voor zorg
Uit onderzoek naar deeltijdwerk blijkt, dat deeltijdwerk een automatisme is geworden in Nederland. Vrouwen werken meestal in deeltijd en zorgen daarnaast voor hun kinderen of ouders, terwijl mannen vaker voltijds werken en gemiddeld minder tijd besteden aan het zorgen voor kinderen, andere familieleden of vrienden.

Ouders kunnen in theorie wel kiezen hun leven in te delen hoe zij dat willen. Maar het belastingstelsel, de kinderopvang, normen en waarden zijn erop gericht dat vaders fulltime werken en moeders in deeltijd. De andere kant is dat vaders zich soms gedwongen voelen om meer uren te draaien dan ze zouden willen. Door het ouderschapsverlof deels te betalen moet het voor meer ouders makkelijk worden hun eigen keuze te maken in de combinatie van werken en zorgen.

Derde stap van kabinet
Het kabinet geeft met de besluiten rondom werk en ouderschap invulling aan de Europese richtlijn over de werk-privébalans. Zo volgt de invoering van betaald ouderschapsverlof op de invoering van extra geboorteverlof voor partners. Sinds 1 januari 2019 krijgen partners geen twee, maar vijf werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind.

Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij nog eens vijf weken betaald verlof in de eerste zes maanden van een baby. Daarmee krijgen partners van moeders in het eerste levensjaar van het kind in totaal vijftien weken betaald verlof. Moeders hebben recht op betaald zwangerschapsverlof van zestien tot twintig weken, en hebben straks bovendien recht op negen weken doorbetaald ouderschapsverlof.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?