Personeelsnet

Ouderen en vluchtelingen vinden vaker werk via uitzendbureau

Uitzendwerk is van grote maatschappelijke waarde, vindt de branche zelf. En er zit wel wat in die stelling, want uitzendkrachten krijgen geen flutbaantjes, maar werken gemiddeld 30 uur per week. In 2017 waren ruim 850 duizend uitzendkrachten aan het werk, met 160 nationaliteiten. En ook ouderen vinden steeds meer werk via het uitzendbureau.

In tien jaar tijd verdubbelde het aantal 45-plussers dat via de uitzendsector werk vond van ruim 100 duizend naar bijna 200 duizend. Ook blijken oudere uitzendkrachten na werkloosheid sneller nieuw werk te vinden: 59% van de uitzendkrachten van 55 jaar of ouder gaat binnen een jaar weer aan de slag als uitzendkracht, staat in de Uitzendmonitor 2018 van brancheorganisatie ABU.

Naast ouderen ook WW’ers en vluchtelingen
Niet alleen ouderen, maar ook voor andere groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vinden werk via het uitzendbureau. Voor vluchtelingen, laagopgeleiden en uitkeringsgerechtigden is uitzendwerk een belangrijke opstap naar duurzaam werk. Opvallend is dat één op de vijf uitzendkrachten een niet-westerse migratieachtergrond heeft. Via de uitzendbranche vinden duizenden vluchtelingen uit conflictgebieden hun weg naar de Nederlandse arbeidsmarkt.

Uitzendwerk kan een prima opstap zijn naar een ‘echte’ baan. Want “van alle WW’ers die na hun uitkering een uitzendbaan hebben gevonden, is 76% drie jaar later nog aan het werk. Dat zijn mooie resultaten die laten zien dat uitzendwerk van waarde is,” zegt ABU-directeur Jurriën Koops. De voorzitter wijst erop dat de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans deze allocatiefunctie van uitzendwerk wel in gevaar brengt.

Steeds meer uren per week
Uitzendkrachten werken gemiddeld 30 uur per week. Opmerkelijk is dat in 2017 de helft van alle uitzendkrachten een contract van 36 uur of meer had. Dat percentage is in de loop der jaren ook toegenomen: van 45% in 2009 naar 50% in 2017.

Uitzendwerk onderscheidt zich daarmee in positieve zin van deeltijd- en oproepcontracten, vindt de ABU, omdat het daarbij meestal gaat om kleine baantjes. Voor 69% uitzendkrachten is uitzendwerk de hoofdactiviteit, 13% combineert uitzendwerk met ander werk en 9% met een studie (exclusief scholieren en studenten).

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?