Update coronacrisis voor HR: uitstel addendum tot 1 juli 2020, thuiswerken zeker tot 28 april

De bestaande maatregelen voor de coronacrisis zijn verlengd naar 28 april 2020. HR-professionals houden het druk met de maatregelen uit het noodpakket voor de coronacrisis. Niet meer fysiek vergaderen, meer arbomaatregelen nemen en werknemers die verplicht thuis moeten blijven als een huisgenoot ziek is. Sommige regels zijn eenvoudiger: tot 1 juli 2020 komt er uitstel voor het opstellen van een addendum voor het verkrijgen van de lage WW-premie. Hierbij een update van de opletpunten voor HR-professionals.

De maatregelen die het kabinet neemt om de verspreiding van het coronavirus te controleren, gelden voor de komende drie maanden, waarbij 28 april en 1 juni cruciale data zijn. Het noodpakket voor behoud van bedrijvigheid en werkgelegenheid gaat vanaf 6 april echt van start. Als daar reden voor is, kunnen de noodmaatregelen worden aangepast en verlengd.

Uiteraard is het belangrijk dat HR-professionals kennis hebben van alle maatregelen uit het noodpakket, maar hieronder belichten we een aantal opletpunten voor de HR-praktijk.

Opletpunten Noodpakket coronacrisis en aanscherping 23 maart

Hier vindt u een overzicht van de maatregelen uit het noodpakket coronacrisis voor de HR-praktijk, aangevuld met de aangescherpte maatregelen van 23 maart 2020.

1. NOW: ook arbeidstijdverkorting voor flexibel personeel

De bestaande regeling voor werktijdverkorting (WTV) is ingetrokken en vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Vanaf 6 april 2020 kunnen bedrijven beginnen met aanvragen.

Deze noodmaatregel biedt ruimere compensatie en is eenvoudiger aan te vragen. De aanvraag en de uitvoering gebeurt nu uitsluitend via UWV. Daar wordt nu druk gewerkt om dit mogelijk te maken, het loket is dus nog niet geopend.

Bijzonder aan de regeling is dat deze ook geldt ook voor werknemers met een flexibel contract als deze in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Werkgevers kunnen dus ook flexwerkers met behulp van de tegemoetkoming in dienst houden.

Bedrijven die al een aanvraag voor WTV hebben gedaan hoeven dat niet opnieuw te doen. Deze aanvragen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Het kan zijn dat wel nieuwe informatie wordt opgevraagd. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen.

Let op: de bestaande regeling WTV is (tijdelijk) ingetrokken. Mocht u om een andere reden dan de coronacrisis een aanvraag voor werktijdverkorting moeten doen, dan kan dat vanaf nu alleen door gebruik te maken van de NOW.

2. Geen hogere WW-premie bij veel overwerk
Sinds 1 januari 2020 moeten werkgevers door de WAB met terugwerkende kracht de hoge WW-premie afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt.

Maar tijdens de coronacrisis is in sommige sectoren veel extra overwerk nodig (bijvoorbeeld in de zorg). Het kabinet zal daarom een regeling voorbereiden om dit onbedoelde effect voor 2020 op te heffen. Aan deze regeling wordt nog gewerkt, de details zijn dus nog niet bekend.

3. Uitstel addendum arbeidsovereenkomst naar 1 juli 2020
Werkgevers hebben normaal gesproken nog tot 1 april 2020 de tijd om voor werknemers alsnog een vaste arbeidsovereenkomst (of addendum) op te stellen, voor de lage WW-premie.

Maar de komende weken is het door de drukte niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk om aan die voorwaarde te voldoen. Daarom wordt deze termijn verlengd tot 1 juli 2020. Het coulanceregime voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, geldt daarmee tot en met 30 juni 2020.

4. Deze maatregelen blijven bestaan: niet vergaderen, thuisblijven bij zieke huisgenoot

  • Alle vergunningsplichtige bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni 2020, ook met minder dan 100 mensen.
  • Tot 28 april blijven de de onderstaande maatregelen van kracht. Daarna kunnen ze worden verlengd, eventueel deels versoepeld.
  • Scholen blijven dicht tot na de paasvakantie.
  • De maatregel om thuis te blijven wordt extra benadrukt. Het kabinet gaat ervan uit dat mensen die kunnen thuiswerken, dat ook daadwerkelijk doen. Naar buiten voor een boodschap of een ommetje mag, mits de afstand van anderhalve meter tussen mensen aangehouden wordt. Liefst alleen en dus niet in een groep.
  • Mensen die kuchen, hoesten en/of verkouden zijn, moeten nog steeds thuisblijven. Wanneer een huisgenoot koorts krijgt, moet iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
  • Ook vergaderingen of bijeenkomsten op kantoren en andere werkplekken waarbij veel mensen fysiek aanwezig zijn, passen niet binnen de voorwaarden van het coronapakket.
  • Winkels moeten maatregelen nemen om het personeel en klanten beter te beschermen.
  • Kappers, schoonheidsspecialisten en andere contactberoepen voor uiterlijke verzorging mogen hun beroep niet meer uitoefenen. Voor paramedische beroepen als de fysiotherapeut geldt dat deze voor behandelingen zoveel mogelijk moeten beeldbellen.
  • Burgemeesters krijgen de bevoegdheid om gebieden aan te wijzen om groepsvorming tegen te gaan. Handhavers kunnen (bestuurlijke) boetes uitdelen aan personen en bedrijven die zich niet aan de regels houden. Voor bedrijven kunnen de boetes oplopen tot 4000 euro, voor mensen tot 400 euro per overtreding.


MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?