Personeelsnet

Ophoping van frustratie: op vrijdag is ziekmelding vaker psychisch gerelateerd

Op vrijdag is het aandeel ziekmeldingen het laagst van de reguliere werkweek. Maar ziekmeldingen die op vrijdag worden gedaan, zijn vaker psychisch gerelateerd. Ze zijn het gevolg van een ‘ophoping van frustratie' opgedaan in de voorafgaande werkweek. Daardoor duren deze ziekmeldingen tot wel 20 procent langer dan ‘andere' ziekmeldingen.

Uit een analyse van 350.000 ziekmeldingen door Acture, private uitvoerder van sociale zekerheid in de flexbranche, blijkt dat ziekmeldingen op een vrijdag een gemiddelde duur van 13 ziektedagen tot gevolg hebben. Dit terwijl een ziekmelding gedaan op andere weekdagen ‘slechts' 11 dagen in beslag neemt. Een verschil van 20%.  Dit komt omdat op de vrijdag vaker psychische klachten de oorzaak zijn. Opvallend is wel, dat op vrijdag beduidend minder ziekmeldingen worden gedaan dan op maandag (14% versus 28%).

Ophoping van frustratie
Annabelle Hagoort algemeen directeur Acture: ‘We denken dat de psychische ziekmeldingen op vrijdag vooral een ophoping zijn van frustratie, opgedaan in de voorafgaande dagen. Misschien komt het op de vrijdag ‘eruit' en snakken mensen naar het weekend. Maar dit is natuurlijk slechts een gevolg van iets wat een veel diepere oorzaak heeft. Het zou verstandig zijn als de oorzaak van psychische klachten nader wordt bekeken.'

Zij vervolgt: ‘Wij zien dat werknemers met psychische klachten vaak langdurig uit het arbeidsproces moeten stappen. Het ontbreekt aan goede activering. Leidinggevenden vinden het moeilijk om deze werknemers weer aan het werk te krijgen en ze vervolgens goed te begeleiden. De bedrijfsarts kan hier meer de expertrol gaan vervullen. Ons pleidooi is dan ook om de bedrijfsarts de regisseur te maken van het proces van herstel en terugkeer naar de werkvloer.'

Ouderen vaker op maandag ziek
Wat volgens Acture verder opvalt, is dat vooral werknemers van dertig jaar en ouder (30%) zich vaker ziekmelden op de maandag in vergelijking tot de andere dagen. De dagen daarna neemt het aantal ziekmeldingen per dag significant af waarbij de vrijdag met slechts 14% het laagste scoort.

Vrouwen verzuimen gemiddeld iets langer dan mannen. Het verschil bedraagt over de hele linie ongeveer één dag. De kortste, langste en gemiddelde verzuimduur liggen bij beide geslachten op dezelfde dagen van de week.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?