Onderzoek toont aan: hogere productiviteit door HR-beleid en leiderschap

Goed management en gericht HR-beleid zorgen voor een hogere arbeidsproductiviteit, blijkt uit een omvangrijk onderzoek bij duizenden bedrijven in binnen- en buitenland. Effectief people management is belangrijker voor de productiviteit van bedrijven, dan arbeidswetgeving of culturele omstandigheden. En een krachtig menselijk kapitaal in bedrijven, draagt daar ook positief aan bij. Daarmee is het belang aangetoond van een strategische benadering van HRM voor het behalen van concurrentievoordeel en het verbeteren van bedrijfsprestaties.

Eda Aral-Kilic bekeek voor haar promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen hoe het komt dat er zoveel verschil is tussen de productiviteit van bedrijven. De promovenda maakte daarbij gebruik van de World Management Survey (WMS), een gestandaardiseerde methode voor het beoordelen van managementpraktijken in relatie tot verschillen in prestatie-indicatoren zoals bedrijfsproductiviteit.

Aral-Killic bekeek daarbij specifiek hoe zeven gangbare peoplemanagementpraktijken invloed hebben op de arbeidsproductiviteit in organisaties. Deze praktijken richten zich op het belonen van goede prestaties, het geregeld bespreken en beoordelen van het werk, het begeleiden van medewerkers die minder presteren en het actief werven en behouden van talent.

De relatie tussen management, HRM en arbeidsproductiviteit
Het proefschrift (PDF) onderzoekt de relatie tussen management, HRM (Human Resource Management) en productiviteit. In haar studie analyseert Aral-Kilic gegevens van ongeveer vierduizend productiebedrijven in 14 landen.

kwaliteit people mangement en productiviteit.png
Uit het onderzoek: Hoe hoger de kwaliteit van people management, hoe hoger de arbeidsproductiviteit

Haar interessantste bevinding is dat bedrijven die hoog scoren op people management, een positieve relatie hebben met arbeidsproductiviteit. De kracht van het menselijk kapitaal binnen bedrijven, ondersteunt deze associatie ook. Interessant is verder dat er geen bewijs is gevonden dat culturele waarden of arbeidswetgeving een effect hebben op deze relatie.

People management werkt overal even goed
Het onderzoek wijst uit dat investeren in HRM en people management loont, waar de bedrijven ook gevestigd zijn. Want culturele verschillen, of verschillen in arbeidswetgeving, hebben veel minder invloed op de productiviteit dan goed HR-beleid. Investeren in het menselijk kapitaal, blijkt een cruciale voorwaarde voor concurrentievoordeel, waarmee de waarde van HR-beleid voor de organisatie ook is aangetoond.

Het onderzoek werpt de vraag op, hoe het komt dat de toepassing van goed people management overal ter wereld tot deze zelfde uitkomsten kan leiden. De studie suggereert dat de globalisering van markten, en de opmars van dezelfde technologie, leiden tot universele economische-, organisatorische- en arbeidspraktijken.

Bedrijven passen universele kennis toe in verschillende landen
De wereldwijd beschikbare kennis over (HR-)management zorgt voor toepassing van dezelfde managementkennis en -praktijken in bedrijven, terwijl de landen waar zij gevestigd zijn cultureel veel van elkaar kunnen verschillen. Goed HR-beleid en zorgvuldige sturing en begeleiding van personeel werkt kennelijk overal even goed.

Verder is uit het onderzoek niet gebleken dat arbeidswetgeving van grote invloed is op de productiviteit. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken dat het van invloed is of werknemers eenvoudig ontslagen kunnen worden, of minder bescherming genieten op de werkplek. Maar in landen met een grote bescherming van werknemers, is de productiviteit hoog. Daar kunnen bedrijven meer investeren in bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden van werknemers, wat de arbeidsproductiviteit ten goede komt.

BETER PERSONEELSBELEID: Doe het zelf met deze handige tools voor HR

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?