Personeelsnet

Ondanks zak met geld hebben werkgevers moeite om personeel vast te houden

Werkgevers geven veel geld uit om nieuw personeel aan te nemen en hun huidige personeel te behouden. De meest gebruikte methode hiervoor is het geven van een aanbrengpremie, waarmee het eigen personeel een extra beloning krijgt wanneer ze een succesvolle kandidaat aanmelden. Nieuwe werknemers krijgen soms hogere salarissen en dat leidt tot gemor bij zittend personeel. Werkgevers maken zich dan ook zorgen over de concurrentie om personeel te werven en behouden.

Uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder 415 werkgevers blijkt dat negen op de tien werkgevers moeite hebben om personeel te vinden en dat het personeelsverloop in 2022 gemiddeld 12 procent was. Sommige werkgevers hadden bijna geen personeelsverloop terwijl andere werkgevers wel 50 procent van hun personeel zagen vertrekken.

Hoger salaris, toeslag en vast contract
Om nieuw personeel aan te trekken gebruiken werkgevers vooral de aanbrengpremie. Meer dan de helft van de werkgevers zet deze maatregel in. Daarnaast zijn werkgevers bereid om nieuw personeel hoger in een loonschaal te plaatsen (45%), een toeslag te geven (21%) of zelfs helemaal hoger in te schalen (20%) om hen binnen te halen.

Het is moeilijk voor werkgevers om personeel vast te houden, ook al biedt 44 procent van hen een vast contract aan. Hierdoor kiezen werkgevers ervoor om extern personeel in te huren. Vier op de vijf werkgevers doen dit vanwege de tekorten aan vast personeel.

Hoge kosten en hoog verloop
De werkdruk voor het personeel neemt toe en geeft zorgen bij werkgevers en werknemers. AWVN signaleert dat werkgevers zich druk maken over de gevolgen van hun concurrentie om personeel. Het veroorzaakt hoge kosten, hoog personeelsverloop en verlies van kennis en ervaring.

Werkgevers realiseren zich dat financiële maatregelen alleen niet genoeg zijn om meer mensen op de arbeidsmarkt te krijgen. Op de lange termijn zijn arbeidsbesparende technologie en meer uren werken nodig om de productiviteit op peil te houden. Verder is ook inclusiever werven nodig, want werkgevers kunnen het zich niet (meer) veroorloven om bepaalde groepen terzijde te schuiven in sollicitatieprocedures.

AWVN personeelstekort.jpg

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?