Personeelsnet

Nieuw HR-jargon op Prinsjesdag: inclusieve arbeidsmarkt

Voor het komend jaar heeft het kabinet Rutte/Asscher weinig nieuwe HR-termen in petto. Dat betekent overigens niet dat er weinig zal veranderen. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en de andere kabinetsleden zullen hun handen vol hebben aan het vertalen van het Sociaal Akkoord in wetten. In de begroting van Asscher kwamen we toch nog één nieuw begrip tegen: de inclusieve arbeidsmarkt, die hoort bij de participatiesamenleving die het kabinet nastreeft.

Hoewel er voor 2014 weinig nieuwe HR-termen worden geïntroduceerd, is dat het afgelopen jaar wel gebeurd.
In het regeerakkoord van het kabinet Rutte/Asscher is de oogst aan nieuw jargon nog bescheiden: de Sociale agenda, de Participatiewet en het Techniekpact.

De Sociale agenda waarover het nieuwe kabinet sprak, is inmiddels grotendeels gevuld met de afspraken die werkgevers en werknemers hebben gemaakt in het Sociaal akkoord.

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving
Samen met de sociale partners wil het kabinet de arbeidsmarkt en de publieke voorzieningen die hierbij horen moderniseren. In zijn eerste Troonrede die hij namens het kabinet presenteerde, nam Koning Willem-Alexander al afscheid van "de klassieke verzorgingsstaat".

"Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving", markeerde de Koning de overgang naar een nieuw tijdperk.
"Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving", aldus de Troonrede.

Inclusieve arbeidsmarkt
Dat iedereen de handen uit de mouwen moet steken, lezen we ook in de begroting van minister Asscher. Hij spreekt van de inclusieve arbeidsmarkt.
"Het kabinet wil bereiken dat alle mensen als volwaardige burgers mee kunnen doen aan onze samenleving. Bij voorkeur via een reguliere baan, maar als dat (nog) een brug te ver is, door op een andere manier te participeren in de samenleving."

Samen met de afspraken die werkgevers en werknemers in het Sociaal Akkoord hebben gemaakt, moet de nieuwe Participatiewet ervoor zorgen dat "meer mensen met een arbeidsbeperking" aan het werk gaan. "De nieuwe wet stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van mensen om werk te vinden, neemt belemmeringen daarvoor weg en maakt hulp mogelijk voor degenen die dat ook echt nodig hebben."

En zo blijft er ook voor HR-professionals de komende jaren veel te doen. Want zo'n inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen naar vermogen werkt, zal veel vragen van werkgevers.

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?