Personeelsnet

Nederlandse werknemer wil best werken bij bedrijf dat niet gelijk beloont

De helft van de Nederlandse werknemers vindt het geen probleem als blijkt dat hun werkgever mannen en vrouwen ongelijk betaalt. Van de Nederlandse vrouwen zou tweederde in dat geval wel overwegen een andere baan te zoeken.

HR- en salarisdienstverlener ADP onderzocht voor het onderzoek The Workforce View in Europa 2019 hoe ruim 10.000 werknemers uit Europa, waaronder 1.400 Nederlanders, denken over huidige thema’s die spelen op de werkvloer en de toekomst van werk.

Voorstel om bewijslast om te draaien
In landen als Frankrijk of Groot-Brittannië is het voor bedrijven verplicht salarisverschillen tussen mannen en vrouwen openbaar te maken. Onlangs dienden Nederlandse oppositiepartijen een wetsvoorstel in waarin zij pleiten voor het omdraaien van de bewijslast bij ongelijke beloning.

Bedrijven (met minstens 50 werknemers) moeten dan voortaan bewijzen dat ze mannen en vrouwen gelijk betalen voor hetzelfde werk. Nu moeten vrouwen nog zelf actie ondernemen door naar het College voor de Rechten van de Mens te stappen.

Slechts één op de tien wil openheid
Uit het onderzoek blijkt dat slechts 11 procent van de Nederlandse werknemers het nodig vindt dat de eigen organisatie openheid geeft over de salarissen. Nog eens 20 procent vindt dat ‘misschien’ nodig.

In de rest van Europa was er gemiddeld meer animo voor deze openheid (27%). In de Nederlandse cultuursector en maakindustrie leeft dit idee wel sterker: in beide sectoren gaven ruim 20% van de respondenten aan openheid over salarissen een goed idee te vinden.

Stappen zetten tegen loonverschillen
“Het onderzoek laat zien dat we in Nederland stappen moeten zetten om te zorgen dat loonverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers tot het verleden behoren,” zegt Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland.

“In Europa zijn de eerste tendensen op dit gebied zichtbaar en ook in ons land maakt een steeds groter wordende groep werknemers zich hier sterk voor. Toch lopen we nog achter op andere Europese landen als Frankrijk of Groot-Brittannië.”

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?