Nachtwerkers slapen slecht en hebben minder tijd voor familie en partner

Mensen die in de nacht werken, zijn vaak moe en kunnen minder tijd met hun familie of partner doorbrengen. Zij vinden het dan ook lastiger om hun werk en privéleven te combineren dan mensen die alleen overdag werken. Goede kennis over nachtwerk ontbreekt, maar mensen die ’s-nachts werken denken dat het beter gaat als zij minder taken hoeven uit te voeren en onderling hun ervaringen kunnen delen.

Nachtwerk legt druk op het dagelijks leven van werknemers. Zij hebben daardoor meer dan 2,5 keer zoveel kans op een slechte werk-privébalans. Dat is de uitkomst van onderzoek door TNO en RIVM. Daarvoor interviewden de onderzoekers 50 nachtwerkers, spraken zij met werkgevers en bedrijfsartsen en gebruikten zij gegevens van 400.000 werknemers en 127 werkgevers.

Minder tijd voor familie en partner
Nachtwerkers geven in interviews aan dat zij door hun nachtwerk minder tijd met hun familie of partner kunnen doorbrengen. Dit komt mede door vermoeidheid. Ook hebben zij op vrije dagen minder behoefte aan sociale contacten. Maar dit geldt niet voor alle nachtwerkers. Sommigen zeggen dat zij privétaken juist beter kunnen doen als zij nachtdiensten draaien.

Onderzoekers keken ook naar oplossingen om de risico’s voor gezondheid en welzijn van nachtwerkers te verminderen. Maar werkgevers, werknemers en bedrijfsartsen zien weinig mogelijkheden om minder werk in de nacht te doen. Werkgevers zien een deel van de oplossing in bereikbaarheidsdiensten en de toepassing van nieuwe technologie (automatisering).

Minder taken en ervaringen delen
Werknemers zijn meestal minder positief over nachtdiensten omdat deze een negatief effect kunnen hebben op de slaapkwaliteit en de werk-privébalans. Het is belangrijk dat er snel meer kennis komt over mogelijke oplossingen en over hoe deze toegepast kunnen worden. Nachtwerkers zelf noemen verschillende oplossingen, zoals het beperken van de hoeveelheid taken in de nacht of onderling ervaringen delen.

Oplossingen worden sneller toegepast als managers enthousiast zijn over een maatregel en deze zelf gebruiken. Bedrijfsartsen willen meer doen om aan werkgevers uit te leggen dat het nemen van maatregelen goed is voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Werkgevers zijn daar eerder toe bereid als zij merken dat de maatregelen geen productieverlies hoeven op te leveren. Voorwaarde is wel dat er voldoende budget is om de maatregelen te faciliteren.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 452 exclusieve vakartikelen en 281 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?