Naar kantoor om collega’s te ontmoeten, geconcentreerd werken doen we thuis

Voor de meeste werknemers is thuiswerken helemaal geen optie omdat het werk dat niet toelaat. Maar onderzoek van TNO wijst uit dat werknemers die dat wél kunnen, in de toekomst graag thuis willen blijven werken. Ze blijken thuis bijzonder productief te zijn als ze geconcentreerd willen werken. Daarnaast willen werknemers nog wel naar kantoor, maar dat is dan vooral om collega’s te ontmoeten, sociale contacten te leggen en om beter samen te werken.

In maart 2021 werkte ruim de helft van de werknemers volledig op locatie en combineerde 14% thuiswerken met werken op locatie. De overige 35% van de werknemers werkte volledig vanuit huis. De huidige thuiswerkers willen ook na de pandemie veelal vanuit huis blijven werken, blijkt uit de 3e meting van het NEA-COVID-19 onderzoek van TNO.

Het onderzoek laat zien dat als het aan de werknemers ligt, thuiswerken in de toekomst zeker zal blijven. Ook de reden waarom werknemers wél naar het werk gaan zal veranderen. Thuis productief geconcentreerd werken en op locatie elkaar ontmoeten, sociale contacten leggen en samenwerken. Afhankelijk van de levensfase en persoonlijke omstandigheden hebben werknemers andere redenen om (niet) thuis te willen werken.

Angst voor besmetting op het werk
Acht op de 10 locatiewerkers aan dat de coronamaatregelen op het werk vaak of altijd worden nageleefd. Wel blijft afstand houden op het werk lastig. De helft van de werknemers lukt het niet om afstand te houden tot klanten/leerlingen/patiënten en een derde niet om afstand te houden van collega’s. Met milde klachten bleef 7 op de 10 locatiewerkers vaak of altijd thuis.

Van de werknemers zegt 16% vaak of altijd bang te zijn voor een besmetting op het werk.De angst om besmet te raken met corona is het hoogste in het onderwijs (31%). Ongeveer 1 op de 5 werknemers op locatie denkt het afgelopen jaar besmet te zijn geweest met corona. Ruim 7% van alle locatiewerkers denkt op het werk besmet te zijn geraakt met corona.

Thuiswerken voor velen geen optie
In maart 2021 werkte iets meer dan de helft van de werknemers volledig op locatie, nog eens 14% werkte deels op locatie en deels thuis. Voor veel mensen is thuiswerken overigens geen optie. Negen op de 10 werknemers op locatie geeft aan dat zij hoe dan ook niet volledig thuis kunnen of willen werken.

Als de maatregel om zoveel mogelijk thuis te werken is opgeheven, wil de overgrote meerderheid van de huidige thuiswerkers blijven thuiswerken. Bijna 1 op de 4 thuiswerkers wil grotendeels of volledig thuiswerken.

Redenen voor werken thuis en op locatie
De helft werkt graag thuis en op locatie. Gemiddeld wil men dan 18 uur thuiswerken. De aard van het werk, minder reistijd en betere productiviteit zijn belangrijke redenen om in de toekomst (deels) thuis te willen werken. Opvallend is dat de werkprivé-balans ongeveer even vaak een reden is om op locatie te werken als om thuis te willen werken. Vooral voor mensen tussen de 30 en de 49, die veelal jonge kinderen hebben, willen om die reden thuiswerken.

Het sociale aspect is veruit de belangrijkste reden om weer naar kantoor te gaan, zowel om het samenwerken als vanwege de sociale contacten met collega’s. Ongeveer 1 op de 4 werknemers denkt thuis onvoldoende zichtbaar te zijn en wil weer (deels) op locatie gaan werken om de carrièreperspectieven te verbeteren. Voor werknemers onder de 30 geldt dat voor bijna 4 op de 10.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?