Moderne Werkgever 2012 laat alle werknemers meepraten over CAO

Volgens werkgeversvereniging AWVN is ING Verzekeren/IM 'de moderne werkgever' van 2012. De verzekeraar won deze nieuwe prijs omdat het bedrijf van de grond af aan een CAO-systeem heeft ontwikkeld, waarbij alle lagen van het personeel zijn betrokken.

AWVN's Moderne WerkgeverVolgens werkgeversvereniging AWVN is ING Verzekeren/IM 'de moderne werkgever' van 2012.
De verzekeraar won deze nieuwe prijs omdat het bedrijf van de grond af aan een CAO-systeem heeft ontwikkeld, waarbij alle lagen van het personeel zijn betrokken.

AWVN is de grootste werkgeversvereniging van Nederland. Hierbij zijn bedrijven aangesloten die gezamenlijk méér dan twee miljoen werknemers in dienst hebben.
AWVN heeft de afgelopen jaren - onder meer via prijzen - veel aandacht besteed aan vernieuwing van het HR-beleid.

Prijs voor Modern Werkgeverschap
Als opvolger van de AWVN-Innovatietrofee heeft de vereniging deze maand voor het eerst de Prijs voor Modern Werkgeverschap uitgereikt. Achter deze wat belegen naam gaat een aardig initiatief schuil dat de spotlights zet op interessante vernieuwingen bij werkgevers.

Drie bedrijven waren genomineerd voor de nieuwe prijs:


  • groente- en fruitveiling The Greenery die een innovatief programma uitvoert waarbij de nadruk ligt op de behoeften en ontwikkeling van de medewerkers

  • hotelketen Hampshire Hospitality die de werknemers centraal stelt omdat zij de belangrijkste vertegenwoordigers zijn van de gastvrijheid die de hotels willen bieden

  • verzekeraar ING Verzekeren/IM die op eigen benen is komen te staan en die de eigen CAO die hiervoor nodig was op een nieuwe manier heeft ontwikkeld.


CAO: niet alleen vakbonden betrokken
Traditionele CAO's liggen steeds meer onder vuur. De werkgevers sluiten deze af met vakbonden die - door hun afkalvend en vergrijzend ledenbestand - steeds minder werknemers weten te vertegenwoordigen. De behoefte groeit om op een nieuwe manier grotere groepen werknemers te betrekken bij de CAO-onderhandelingen; deze ambitie wordt wel omschreven als CAO 2.0.

De winnaar van de AWVN-prijs Modern Werkgeverschap, ING Verzekeren/IM, heeft zijn CAO-proces mede daarom opnieuw uitgevonden. Natuurlijk heeft de verzekeraar de traditionele vakbonden nauw betrokken bij de CAO. Maar daarnaast heeft het bedrijf alle lagen van het personeel er zoveel mogelijk bijgetrokken: via enquêtes op intranet, roadshows op verschillende lokaties en flyeracties.

Samen keuzes maken in plaats van onderhandelen
Ter voorbereiding van de CAO-onderhandelingen zijn eerst in vier werkgroepen de belangrijkste thema's verkend (onder meer vakmanschap en maatwerk), vervolgens is met de werknemers gesproken en pas daarna gingen de onderhandelingen echt van start.

"De term onderhandelen vonden we eigenlijk niet passend. We spraken liever van samen keuzes maken", aldus Jan Jaap Krijtenburg, manager compensation and benefits bij de verzekeraar.

Volwaardige arbeidsrelatie
Dat heeft uiteindelijk geleid tot een CAO waarover zowel de werkgever als de medewerkers zeer te spreken zijn. Centraal in de CAO staat het begrip "volwaardige arbeidsrelaties".
In de nieuwe CAO benadrukt ING dan ook dat "de manager zich concentreert op het uitdragen van onze doelen en criteria".
"De medewerker kiest binnen deze kaders en met ondersteuning van de manager, de best passende oplossing en zorgt voor kwalitatief goede uitvoering. Dit geeft de medewerker ruimte voor eigen invulling van werkzaamheden en helpt hem en zijn manager in het realiseren van een volwaardige arbeidsrelatie."

Het is dan ook niet toevallig dat deze Moderne Werkgever 2012 in zijn nieuwe CAO ook Het Nieuwe Werken heeft omarmd, in ieder geval te beginnen met zijn kantoren in Nederland.

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?