Minimumloon gaat 3,75% per uur omhoog per 1 januari 2024

Twee keer per jaar wordt het minimumloonbedrag opnieuw vastgesteld. Vanaf 1 januari 2024 stijgt het wettelijk minimumloon (WML) met 3,75% naar € 13,27 per uur. Dit keer wordt voor het eerst alleen het uurbedrag bekendgemaakt en niet de dag- week en maandbedragen. Want vanaf 1 januari volgend jaar vormt het uurbedrag de basis voor het uiteindelijke salaris. Voor werknemers die 36 uur per week werken is de loonstijging daarom 3,75%, maar voor werknemers die meer uren werken, wordt het salaris aanzienlijk hoger. Zij krijgen straks namelijk alle uren betaald die zij feitelijk werken.

Dit is door de minister van SZW bekendgemaakt in de Regeling tot indexatie van het wettelijk minimumloon en bekendmaking van het wettelijk minimumuurloon.

Het gaat hier dus om de reguliere aanpassing van het WML-bedrag. De Tweede kamer wil dat het WML structureel hoger wordt en heeft een motie daarover goedgekeurd. Naar verwachting zal deze motie pas vanaf juli 2024 effect hebben. Het WML kan dan structureel 1,2% extra omhoog gaan.

Alleen nog maar per uur
De invoering van het wettelijk minimumuurloon betekent dat er geen voorgeschreven dag-, week- en maandlonen meer zijn. Daarvoor in de plaats komt één uniform minimumuurloon, waar alle werknemers in Nederland recht op hebben.

Het salaris van mensen die meer dan 36 uur werken gaat hierdoor omhoog. Tot nu toe maakt het namelijk niet uit of iemand 36 of 40 uur per week werkt; het wettelijk minimumloon is in deze gevallen gelijk. Vanaf 1 januari 2024 wordt het loon van een minimumloonverdiener bepaald door het feitelijke aantal uren dat is gewerkt.

Salarisadministratie aanpassen
De invoering van het minimumuurloon kan vragen om aanpassingen van salarisadministraties, arbeidscontracten en cao’s. De overheid heeft daarvoor een kennisdocument gemaakt dat werkgevers, salarisadministrateurs en cao-partijen op weg moet helpen bij de voorbereidingen op de invoering van het wettelijk minimumuurloon.

Bedragen Wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024
De volgende WML-bedragen per uur gelden vanaf 1 januari 2024, waarbij er lagere uurbedragen gelden voor werknemers die werken op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

Leeftijd

Percentage

Per uur

21 jaar en ouder

100%

€ 13,27

20 jaar

80%

€ 10,62

20 jaar BBL

61,50%

€ 8,16

19 jaar

60%

€ 7,96

19 jaar BBL

52,50%

€ 6,97

18 jaar

50%

€ 6,64

18 jaar BBL

45,50%

€ 6,04

17 jaar

39,50%

€ 5,24

16 jaar

34,50%

€ 4,58

15 jaar

30%

€ 3,98


MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?