Langs elkaar werkende arboprofessionals zien niet alle risico’s beroepsziekten

Arboprofessionals, waaronder arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen, werken te vaak langs elkaar heen bij het voorkomen van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. Schrijnend is dat werkgevers wettelijk verplicht zijn om allerhande risico’s te inventariseren, maar dat de arboprofessionals in de praktijk nauwelijks gebruik maken van de beschikbare gegevens.

Dat blijkt uit recent onderzoek van ArboUnie in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA). Voor het onderzoek zijn 390 veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen en andere arbodeskundigen bevraagd over hun manier van werken en samenwerken.

RI&E wordt niet benut door deskundigen
Arbodeskundigen werken niet alleen slecht samen, ze benutten ook nauwelijks de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO). De onderzoekers constateren dat de aanwezige RI&E meestal niet diep genoeg ingaat op het werken met gevaarlijke stoffen. Een verdiepende RI&E voldoet vaak wel, maar wordt niet vaak uitgevoerd. Het PAGO, gericht op het vaststellen van werkgerelateerde klachten, is daardoor te weinig afgestemd op de gezondheidsrisico’s van het werk.

De risico’s op ernstige longziekten zoals astma en COPD, maar ook verschillende soorten kanker die kunnen worden veroorzaakt door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk, worden daarmee onderschat en onvoldoende aangepakt.

Training en intervisie voor betere samenwerking
Arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen, bij uitstek de specialisten als het gaat om gevaarlijke stoffen, werken zelden samen op dit vlak. Die samenwerking moet dus veel beter. Om deze reden heeft de NVvA de gratis training ‘Gevaarlijke stoffen voor arbodeskundigen’ ontwikkeld. Deze training bestaat uit een theoretisch deel over gevaarlijke stoffen, de RI&E en het PAGO en intervisie op basis van casuïstiek.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?